ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Wojewody Lubuskiego w przedmiocie odtworzenia zniszczonych akt obejmujących postępowanie o potwierdzenie prawa rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczpospolitej Polskiej

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-10-19 19:07:17 przez Administrator Systemu