Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:14:20 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

INWENTARYZACJA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
WYMAGANE DOKUMENTY
    Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania
    Załączniki: - ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów : parter, pokój nr 2
Odbiór dokumentów : parter pokój nr 13
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30-15:30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Niezwłocznie, nie później niż ciągu 7 dni.
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpisanie do ewidencji.
OPŁATY
Bez opłat
TRYB ODWOŁAWCZY
Brak trybu odwoławczego.
DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu: Tomasz Suterski tel. (95) 74 31 408
PODSTAWA PRAWNA
§ 7 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystania i przemieszczania azbestu oraz wykorzystania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których był lub jest wykorzystany azbest (Dz.U. Nr 192, poz. 1876 ze zm.)