Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:33:38 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA W FORMIE WYZNANIOWEJ
WYMAGANE DOKUMENTY
    odpisy skrócone aktów urodzeń narzeczonych
    odpis skrócony aktu zgonu – wdowa, wdowiec
    dowody osobiste
Przedkładane odpisy nie mogą być kserokopiami
Odpisy nie są wymagane, gdy zostały sporządzone w USC Trzciel
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Organizacyjno - Administracyjny
Złożenie i Odbiór dokumentów: Parter, Pokój nr 12
Tel. (95) 7431408, e-mail:
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek-piatek 7:30-15:30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Od ręki
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Sporządzenie aktu małżeństwa
OPŁATY
Opłata skarbowa 84,oo zł za sporządzenie aktu małżeństwa.
Wpłata na konto: GBS Międzyrzecz O/Trzciel 45 8367 0000 0060 0255 6000 0001
lub na miejscu w kasie Urzędu Miejskiego Trzciel
TRYB ODWOŁAWCZY
Nie podlega
DODATKOWE INFORMACJE
Po zawarciu małżeństwa w formie wyznaniowej, duchowny zobowiązany jest w terminie 5 dni od daty ślubu przesłać zaświadczenie do właściwego USC, na podstawie którego zostanie sporządzony akt małżeństwa.
Uzyskanie zaświadczenia wymaga osobistego stawiennictwa narzeczonych.
Zaświadczenie wydaje kierownik USC miejsca zamieszkania jednego z narzeczonych.
PODSTAWA PRAWNA
Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. Nr 36 poz. 180 z póżn. zm.)
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 z póżn.zm).