Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Informacje dotyczące budżetu za rok 2014

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2014-01-17 14:35:37 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
 
 
 
 
Informacje dot. budżetu
Gminy Trzciel
Treść dokumentu
Uwagi
Rok 2014
 
Uchwała budżetowa
 
Załączniki dostępne z poziomu uchwały
Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.
 
 
Kwoty zobowiązań dłużnych
 
 
Kwoty dotacji otrzymanych z budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz kwoty dotacji udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego
 
 
 
 
Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji, z wymienieniem podmiotów, których gwarancje i poręczenia dotyczą
 
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
 
 
 
 
Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej
 
 
Informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych
 
 
 
 
 

Załączniki