Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Oferta na realizację zadania publicznego

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-18 09:46:01 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Trzciel, 18 stycznia 2019 roku
Znak sprawy: PG.525.1.2019.RKa
 
Dotyczy: oferty na realizację zadania publicznego
 
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), podaję do publicznej wiadomości ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość na realizację zadania publicznego pn. Organizacja biegu ulicznego Tropem Wilczym w Trzcielu. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie na adres Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel lub pocztą elektroniczną na adres , w terminie do 25 stycznia br.
 
Z up. Burmistrza Trzciela
Jacek Ignorek
Sekretarz Gminy
 

Załączniki