Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 56m wraz z szafami sterującymi oraz antenami i urządzeniami nadawczymi na działce nr 49/21, z dostępem do drogi publicznej - działki nr 52 przez dz. nr 50 i 49/12, w Trzcielu-obręb 1.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-05-15 13:42:55 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

 
GP.6733.11.2017.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o zakończonym postępowaniu
i wydanej decyzji
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 104, art. 111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia, że po uchyleniu w całości przez SKO w Gorzowie Wlkp. wydanej przez Burmistrza Trzciela decyzji nr 5/2018 z dnia 27.12.2018 r. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz po korekcie nazwy inwestycji dokonanej przez pełnomocnika inwestora  Pana Pawła Krychowiaka zostało zakończone postępowanie administracyjne i wydana                                              „Decyzja nr 1 / 2019”, z dnia 10.05.2019 r,
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z stalowego masztu telekomunikacyjnego o wysokości ok. 56m wraz z szafami sterującymi oraz antenami i urządzeniami nadawczymi
  *  na działce nr 49/21, z dostępem do drogi publicznej - działki nr 52 przez dz. nr 50 i 49/12, w Trzcielu-obręb 1.
Inwestor:  P4 Sp. z o.o. Warszawa.
 
            Stronom, w terminie 14 dni od dnia wywieszenia (ogłoszenia ) niniejszego zawiadomienia/obwieszczenia, służą uprawnienia określone w art. 111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (t.j. D.U. z 2017r. poz. 1257) -  tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
           Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz  Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8
w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku  do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
 
                                                                                                        Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                ( - )  Jarosław Kaczmarek
 
 

Załączniki