Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Zarządzenie Nr 228/2013 w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

Informacja ogłoszona dnia 2013-02-13 11:41:20 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 228/2013
Burmistrza Trzciela
z dnia 13 lutego 2013 roku
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 15. ust. 2h i 2j, ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.) oraz §11. ust. 6 i 7 Uchwały Nr XXIII/174/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku (Dziennik Urzędowy Woj. Lubuskiego z 07.12.2012r., poz. 2622 ze zm.), zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w ramach  programu współpracy Gminy Trzciel z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku pn.:
Wspieranie i rozwój demokracji wśród mieszkańców Gminy Trzciel
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 1/2013 z dnia 12 lutego br. z Posiedzenia Komisji Konkursowej, organizacja, której oferta została rozpatrzona pozytywnie i której przyznano dotację na realizację zadania to:
1)  Stowarzyszenie „Chociszewo – Wspólna Przyszłość” – 5 000,00 zł (wnioskowana kwota 5 000,00 zł)

§ 2. Do sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadania wyznaczam pracownika referatu Gospodarki i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Trzcielu – podinspektora ds. promocji.

Burmistrz Trzciela
/-/ Maria Jolanta Górna - Bobrowska

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Kaczmarek
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-02-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Kaczmarek
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-02-13 11:41:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-02-13 11:41:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-02-13 11:41:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1272 raz(y)