ˆ

Ogłoszenia

Szczegóły informacji

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Informacja ogłoszona dnia 2017-02-17 14:27:24 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Zarządzenie Nr 209/2017
Burmistrza Trzciela
z dnia 17 lutego 2017 roku
 
 
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego realizowanego przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 
 Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2016.446.1579) oraz pkt VI .3 Ogłoszenia Burmistrza Trzciela z dnia 11.01.2017r.w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania pn.”Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki” w 2017 roku, zarządzam, co następuje:
 
 § 1.Na podstawie przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w 2017r. pod nazwą :
„Organizacja czasu wolnego dzieciom i młodzieży z elementami profilaktyki”
po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej zawartą w Protokole Nr 1/2017 z dnia 16 lutego 2017 r. organizację  których oferty zostały rozpatrzone pozytywnie i którym przyznaję dotację na realizację  zadania to :
1. Gminny Szkolny Związek Sportowy w Trzcielu: 16.000zł.(wnioskowana kwota:20.000zł)
2. Stowarzyszenie Panowice Nasze Miejsce: 1.500zł .(wnioskowane:2.424zł.)
3. Parafialny Zespół Caritas p.w.św.Wojciecha  Biskupa i Męczennika w Trzcielu-2.500zł.  (wnioskowana:6.000zł.)
 
 
   Burmistrz Trzciela
/-/ Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Danuta Cichosz
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-02-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Danuta Cichosz
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-02-17 14:27:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-02-17 14:27:24
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-17 14:27:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1084 raz(y)