Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ( z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko ) dla inwestycji polegającej na budowie kurnika w obsadzie 56.000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-05 13:45:32 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP. 6220.2.2017.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
   Burmistrza  Trzciela  o  wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
( z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko )
 
Burmistrz  Trzciela zgodnie z art. 49, art. 104 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 33, art. 34, art. 35, art. 37, art. 38, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4 art. 77 ust. 1 pkt 1,2,3,4 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamia, że po uchyleniu, decyzją znak: SKO.Go/450-Sz.M./1356/19 z dnia 25.11.2019 r., przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gorzowie Wlkp. w całości decyzji Burmistrza Trzciela nr 2/2019 z dnia 25.07.2019r. oraz po ponownym rozpatrzeniu sprawy
               (z udziałem społeczeństwa oraz z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko)
                                               dnia 01.02.2021r. wydał decyzję nr 2/2021
o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie kurnika w obsadzie                  56.000 szt. wraz z infrastrukturą zewnętrzną na działce 10/1 w miejscowości Sierczynek, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest  DHP Farms Sp.zo.o., Stary Widzim 254, 64-200 Wolsztyn.
 
Pełnomocnik: Katarzyna Walkowiak - Ekolog Sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że decyzja wydana została po zasięgnięciu opinii oraz po uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia przez RDOŚ w Gorzowie Wlkp., PPIS w Międzyrzeczu, RZGW Wody Polskie w Poznaniu oraz Marszałka Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze.
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia decyzji służą uprawnienia określone w art.111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 38 ustawy ooś , Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydaną decyzją udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. oraz zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. tj. ustawy o ooś,
podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz  Trzciela
( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-05
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-05 13:44:06
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-05 13:45:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-05 13:45:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
310 raz(y)