Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania dla inwestycji polegającej na: - rozbudowie oświetlenia ulicznego, linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4 x 25mm2 wraz z trzema słupami oświetleniowymi – stalowymi, ocynkowanymi z oprawami LED o długości do 120m na działce o nr ewid. 20/11 obręb 0013 Brójce gmina Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2021-06-11 15:36:50 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak:  GP.6733.2.2021.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania
 
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 61 §1, §4  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2021 r., poz. 735) oraz z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2021 r., poz. 741)  - zawiadamia, że na wniosek Gminy Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, w imieniu i na rzecz której działa Pan Jacek Hajdasz, z dnia 13.05.2021 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
- rozbudowie oświetlenia ulicznego, linii kablowej oświetleniowej YAKXS 4 x 25mm2 wraz z trzema słupami oświetleniowymi – stalowymi, ocynkowanymi z oprawami LED o długości do 120m na działce o nr ewid. 20/11 obręb 0013 Brójce gmina Trzciel
 
Inwestor:  Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel,
Pełnomocnik:  Pan Jacek Hajdasz.
 
Stosownie do art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu (pokój nr 8), w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi, wnioski lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
Burmistrz Trzciela
 
(-) Jarosław Kaczmarek

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-11 15:36:48
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-11 15:36:50
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-11 15:36:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)