Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej

Informacja ogłoszona dnia 2019-04-01 15:43:44 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

Znak:  Bd.6733.1.2019
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczew kończące postępowanie
 
 
Wójt Gminy Pszczew, jako organ zastępczy wyznaczony do wydania decyzji lokalizacyjnej postanowieniem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. znak SKO.Go/420 – W.M./111/19 z dnia 21.01.2019.r., zgodnie z art. 10, art. 49, art. 49a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 2096, z późn. zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia, że kończy postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
 
  •    budowie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przyłączami dla m. Lutol Suchy i Chociszewo ze zrzutem ścieków do zaprojektowanego kolektora w m. Łagowiec, przewidzianej do realizacji na działkach:
 – nr 521/2, 554/3, 516, 534, 536, 525, 524, 501 – (sieć kanalizacji sanitarnej) oraz dla działek 30/2, 31, 32/1, 33/1, 33/2, 35, 36/3, 37, 39, 40/2, 44/1, 623/1, 49/1, 50, 51/1, 53/1, 54, 55/1, 57, 58, 59/2, 60, 61/2, 63/2, 64, 65, 66, 67, 212, 211/4, 211/5, 211/2, 211/1, 210/5, 210/1, 210/3, 209/5, 209/3, 209/2, 209/1, 208, 207, 263, 262/2, 262/1, 261/1, 260, 259/1, 258, 257, 256, 255, 254, 253, 252, 251/1, 250, 249/1, 247, 245/2, 245/3, 243/2, 241/1, 238/2, 238/3, 237, 236, 235, 234, 233, 232, 231/1, 230, 229, 228/4, 226, 225/1, 224/3, 652/6, 62 – (przyłącza kanalizacji sanitarnej) -  obręb Chociszewo,
-  nr  342, 348, 376, 18, 26, 76/9, 82 – obręb Lutol Suchy,
-  nr 176, 129, 125, 107/1 – obręb Łagowiec.
 
Inwestor: Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel.
 
Zgromadzone zostały wszystkie dowody w sprawie i na podstawie art.10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) strony mogą zapoznać się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z postanowieniami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w terminie 5 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Stosownie do art. 73 §. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Pszczew zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Gminy w Pszczewie pokój nr 14 w godzinach pracy urzędu.
 
 
                                                                                                                 Wójt Gminy Pszczew
 
                                                                                                              ( - )   Józef Piotrowski
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burimistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-01 15:43:41
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-01 15:43:44
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-01 13:43:44
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)