Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Wójta Gminy Pszczew o zakończeniu postępowania i wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przyłączami dla m. Lutol Suchy i Chociszewo ze zrzutem ścieków do zaprojektowanego kolektora w m. Łagowiec na działkach położonych w obrębach Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec w gminie Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-04-17 14:05:44 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Znak:  Bd.6733.1.2019
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Wójta Gminy Pszczew o zakończeniu postępowania
 i wydanej decyzji
 
 
Wójt Gminy Pszczew, zgodnie z art. 49, art. 104, art. 111  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z  2018 r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 51. ust. 1 pkt 2, art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1945, ze zm.)  zawiadamia, że dnia 09.04.2019 r. wydana została
Decyzja nr 1.2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na
budowie sieci kanalizacji sanitarnej rozdzielczej wraz z przyłączami dla m. Lutol Suchy i Chociszewo ze zrzutem ścieków do zaprojektowanego kolektora w m. Łagowiec na działkach położonych w obrębach Chociszewo, Lutol Suchy, Łagowiec w gminie Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Inwestorem jest Gmina Trzciel, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Pełnomocnik - Marcin Jarnut - Zakładu Usług Projektowych i Inwestycyjnych Maria i Waldemar Pięta, ul. Targowa 2, 64-300 Nowy Tomyśl.
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia służą uprawnienia określone art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096, ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Wójt Gminy Pszczew zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Gminy Pszczew, ul. Rynek 13 pokój nr 14 - w godzinach pracy urzędu.
 
                                                                                                                 Wójt Gminy Pszczew
 
                                                                                                               ( - )   Józef Piotrowski
 

Załączniki