ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela kończące postępowanie dla inwestycji polegającej na budowie przepustu łączącego dwa rowy w obrębie Jasieniec i obrębie Sierczynek przewidzianej do realizacji na działkach nr 339, 296/1, 292 obręb Sierczynek oraz na działkach o nr ewid. 1/2 i 7 obręb Jasieniec, gmina Trzciel.

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-07 15:37:36 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
Znak sprawy:  GP.6733.6.2019.JG
 
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela kończące  postępowanie.
 
         Burmistrz  Trzciela zgodnie z art. 10 §1, art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) zawiadamia, że  kończy postępowanie administracyjne i że zostały zgromadzone materiały w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
 
przepustu łączącego dwa rowy w obrębie Jasieniec i obrębie Sierczynek przewidzianej do realizacji na działkach nr 339, 296/1, 292 obręb Sierczynek oraz na działkach o nr ewid. 1/2 i 7 obręb Jasieniec, gmina Trzciel.
 
Postępowanie prowadzono na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Polana” w Jasieńcu, Jasieniec 69, 66-320 Trzciel – Pełnomocnik Elwira Kramm EKO-INSTAL, Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j. , ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp.
 
Inwestor:  DPS w Jasieńcu, Jasieniec 69, 66-320 Trzciel.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z projektem decyzji udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Burmistrz Trzciela zawiadamia, że zgodnie z art. 10 §1 kpa można wypowiedzieć się co zebranych materiałów  w terminie 3 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
 
                                                                                                Burmistrz Trzciel
 
                                                                                      ( - )  Jarosław Kaczmarek
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-07 15:37:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-07 15:37:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-07 15:37:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
471 raz(y)