Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończeniu postępowania i wydanej decyzji dla inwestycji polegającej na budowie przepustu łączącego dwa rowy w obrębie Jasieniec i obrębie Sierczynek przewidzianej do realizacji na działkach nr 339, 296/1, 292 obręb Sierczynek oraz na działkach o nr ewid. 1/2 i 7 obręb Jasieniec, gmina Trzciel

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-17 15:15:54 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

 
 
 
 
GP.6733.6.2019.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o zakończeniu postępowania i wydanej decyzji
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późn. zm.) oraz art. 53. ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1945, ze zm.) zawiadamia, że zakończył postępowanie administracyjne,  prowadzone na wniosek Domu Pomocy Społecznej „Leśna Polana” w Jasieńcu, Jasieniec nr 69, 66-320 Trzciel – Pełnomocnik Elwira Kramm EKO-INSTAL, Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j., ul. Kazimierza Wielkiego 61/412, 66-400 Gorzów Wlkp., i dnia 13.05.2019 r. wydał
                                                         Decyzję nr 2 / 2019
                  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na
budowie przepustu łączącego dwa rowy w obrębie Jasieniec i obrębie Sierczynek przewidzianej do realizacji na działkach nr 339, 296/1, 292 obręb Sierczynek oraz na działkach o nr ewid. 1/2 i 7 obręb Jasieniec, gmina Trzciel
 
 
Inwestor:  DPS „Leśna Polana“ w Jasieńcu, Jasieniec 69, 66-320 Trzciel.
Pełnomocnik Elwira Kramm EKO-INSTAL, Harasimowicz i Wspólnicy Sp. j.
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia służą uprawnienia określone art.111 Kodeksu Postępowania Administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096  ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
                                                                                                      Burmistrz Trzciela
 
                                                                                               ( - )  Jarosław Kaczmarek
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-17 15:14:39
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-17 15:15:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-20 17:25:00
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
392 raz(y)