Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa oraz wydanym postanowieniu o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko

Informacja ogłoszona dnia 2019-05-30 12:59:52 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP. 6220.1.2019.JG
 
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania z udziałem społeczeństwa oraz wydanym postanowieniu o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko
 
 
Burmistrz Trzciela zgodnie z art. 61 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami) oraz art. 33, art. 34, art. 59, art. 63 ust. 1, art. 73 ust.1, ustawy z dnia z dnia 03 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamia, że na wniosek, z dnia 22.01.2019 r. (d.w. 04.02.2019 r.)złożony przez Sünkel c.u.e. Sp. z o.o., ul. Świebodzińska 50, 66-304 Brójce – Pełnomocnik Elżbieta Bock, ul. Świebodzińska 50, 66-304 Brójce, zostało wszczęte, z udziałem społeczeństwa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na
Wybudowaniu hali przemysłowo-magazynowej z częścią biurową oraz wiatą wraz z dojazdem, placem manewrowym i parkingiem dla firmy Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.” na terenie istniejącego zakładu Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. na działkach o nr ewidencyjnym 737, 738, 739, 740, 741, 742 należących do spółek Sünkel c.u.e. Sp. z o.o. oraz CUE Sp. z o.o. położonych w miejscowości Brójce, gmina Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie
 
Inwestorem jest Sünkel c.u.e. Sp. z o.o.”.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że pismem znak: GP.6220.1.2019.JG z dnia 05.02.2019 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedziba ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą Os. Centrum 16, 66-300 Międzyrzecz oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Zielonej Górze z siedzibą ul. Ptasia 2b, 65-514 Zielona Góra o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu pokój nr 8 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 - 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa oraz art. 34 ustawy ooś uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym w terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia - zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018r, poz. 2081 z późn. zm.).
 
Burmistrz Trzciela
 
( - ) Jarosław Kaczmarek
 
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Burmistrz Trzciela
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-05-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-05-30 12:59:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-05-30 12:59:52
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-05-30 12:59:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
448 raz(y)