ˆ

Rejestr zmian

Drukuj informację Lista zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2016-03-09

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
10:35:35 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE nr 45/K/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1045) oraz art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 238 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. § 2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok, podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Plan dochodów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r. Administrator Systemu
10:34:40 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE nr 45/K/2016 w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok oraz dochodów związanych z realizacją tych zadań podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2015r. poz.1045) oraz art. 249 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 238 z późn. zm.) oraz Uchwały nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015r. zarządzam, co następuje: § 1. Ustala się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2016 rok. Plan dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. § 2. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2016 rok, podlegających przekazaniu do budżetu państwa. Plan dochodów stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016r.
(widoczna od 2016-01-05 00:00:00)
Administrator Systemu
10:33:43 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE nr 44/K/2016 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o wielkościach środków w uchwale budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok. Administrator Systemu
10:32:37 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE nr 44/K/2016 w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o wielkościach środków w uchwale budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok.
(widoczna od 2016-01-05 00:00:00)
Administrator Systemu
10:29:54 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 43/K/2015 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2015 roku Administrator Systemu
10:28:54 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr 43/K/2015 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2015 roku
(widoczna od 2015-12-31 00:00:00)
Administrator Systemu
10:27:23 Upublicznienie elementu załącznik do informacji ZARZĄDZENIE Nr 42/K/2015 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2015 roku Administrator Systemu
10:26:01 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr 42/K/2015 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2015 roku
(widoczna od 2015-12-28 00:00:00)
Administrator Systemu
10:24:32 Upublicznienie elementu informacja ZARZĄDZENIE Nr 41/K/2015 w sprawie zmiany układu wykonawczego budżetu Gminy na 2015 roku
(widoczna od 2015-12-17 00:00:00)
Administrator Systemu
10:14:49 Edycja elementu informacja Informacja Kwartalna
(widoczna od 2013-01-01 00:00:00)
Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji

« powrót do poprzedniej strony