Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Lista zmian

Zmiany z dnia: 2015-03-06

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
15:21:19 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała nr V/ 30 /2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015. Administrator Systemu
15:21:00 Upublicznienie elementu załącznik do informacji Uchwała nr V/ 30 /2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015. Administrator Systemu
15:20:37 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr V/ 30 /2015 w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na rok 2015.
(widoczna od 2015-02-26 00:00:00)
Administrator Systemu
15:16:44 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr IV/ 28 /2015 w sprawie: uchwalenia Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel w części obrębu Brójce.
(widoczna od 2015-01-29 00:00:00)
Administrator Systemu

Zmiany z dnia: 2015-03-04

Czas Wprowadzona zmiana Informacja Zmiany wprowadził
16:04:39 Upublicznienie elementu informacja Uchwała Nr V/32/2015 w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Trzciel.
(widoczna od 2015-02-26 00:00:00)
Administrator Systemu
16:02:15 Edycja elementu informacja UCHWAŁA Nr IV/26/2015 w sprawie zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru w obrębie Jasieniec z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel
(widoczna od 2015-01-29 00:00:00)
Administrator Systemu
16:01:44 Edycja elementu informacja UCHWAŁA Nr IV/27/2015 w sprawie zgodności ustaleń projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Trzciel dla obszaru położonego w obrębach Jasieniec i Lutol Mokry z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzciel
(widoczna od 2015-01-29 00:00:00)
Administrator Systemu
16:01:10 Upublicznienie elementu załącznik do informacji UCHWAŁA NR V/31 /2015 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2015 rok” Administrator Systemu
15:59:58 Upublicznienie elementu informacja UCHWAŁA NR V/31 /2015 w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzciel na 2015 rok”
(widoczna od 2015-02-26 00:00:00)
Administrator Systemu
15:58:57 Upublicznienie elementu informacja Uchwała nr IV/29/2015 W sprawie: zmiany gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.
(widoczna od 2015-01-29 00:00:00)
Administrator Systemu

Nawigacja między stronami listy informacji