ˆ

Rejestr informacji o środowisku

Szczegóły informacji

101/16

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Typ: Formularz A

Ogłoszono dnia: przez Tomasz Suterski

Zakres przedmiotowy: Wniosek o wycinkę drzew i krzewów

Data złożenia: 2016-10-06

Nazwa organu/adresat wniosku: Burmistrz Trzciela

Miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Trzcielu

Uwagi: Świerk - 1 szt.