ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 16153
Aktualności 17454
Ogłoszenia o pracy 40283
Aktualne 10695
W toku 18643
Wyniki 58293
Zamówienia publiczne 434753
Aktualne 359982
W toku 340514
Wyniki 341160
Archiwalne 332880
Wyniki innych postępowań 305214
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok 7282
Przetargi 100319
Akty prawne 1343969
Oświadczenia majątkowe 525248
Rejestr informacji o środowisku 852370
Ochrona Środowiska 17987
Urząd Miejski 17741
Godziny urzędowania 4196
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 5968
Zadania Gminy 5230
Biura Urzędu 9152
Organy 5335
Burmistrz Trzciela 9003
Rada Miejska w Trzcielu 7647
Komisje 12057
Referaty 8416
Sołectwa 8950
Prawo lokalne 5628
Statut 20661
Regulamin Organizacyjny 15350
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 9350
Zagospodarowanie przestrzenne 6230
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 4292
Gminny Program Rewitalizacji 3051
Ogłoszenia 318482
Obwieszczenia 243019
Budżet 5149
Informacje dotyczące budżetu 42161
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14142
Prognoza długu i jego spłaty 1977
Sprawozdania Finansowe 2118
Emisja Obligacji 15797
Informacje 15241
Petycje 1542
Jednostki organizacyjne 26328
Spółki prawa handlowego 4535
Informacje nieudostępnione w BIP 5043
Instrukcja korzystania z BIP 6636
Wzory dokumentów 44494
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 3233
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7058
Karty usług publicznych 3377
Działalność gospodarcza 23160
Ewidencja Ludności 33762
Finanse 27623
Oświata 12268
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 28011
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 38653
Urząd Stanu Cywilnego 30902
Pomoc socjalna 11514
MISJA 7069
Ponowne wykorzystywanie 4890
RODO 3694
Spis Rolny 2020 598

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2019871
Redakcja biuletynu 3656
Mapa serwisu 3306
Statystyki 3502
Kanały RSS 3131
Kontakt 20855
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 615