ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 32701
Aktualności 24901
Ogłoszenia o pracy 60370
Aktualne 20194
W toku 28759
Wyniki 85660
Zamówienia publiczne 593808
Aktualne 496873
W toku 465608
Wyniki 459114
Archiwalne 446084
Wyniki innych postępowań 411044
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 10696
Przetargi 152377
Akty prawne 1890361
Oświadczenia majątkowe 696078
Rejestr informacji o środowisku 1166133
Ochrona Środowiska 23564
Urząd Miejski 23857
Godziny urzędowania 5409
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7574
Zadania Gminy 6536
Biura Urzędu 13303
Organy 6920
Burmistrz Trzciela 12256
Rada Miejska w Trzcielu 9572
Komisje 16612
Referaty 11085
Sołectwa 11969
Prawo lokalne 7613
Statut 29921
Regulamin Organizacyjny 19653
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 12053
Zagospodarowanie przestrzenne 8246
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 5973
Gminny Program Rewitalizacji 4304
Miejscowe Plany ZP 748
Ogłoszenia 459265
Obwieszczenia 380341
Budżet 6559
Informacje dotyczące budżetu 60168
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 19708
Sprawozdania Finansowe 4456
Informacje 21834
Petycje 3960
Jednostki organizacyjne 34281
Spółki prawa handlowego 5828
Informacje nieudostępnione w BIP 6488
Instrukcja korzystania z BIP 8719
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 805
Emisja Obligacji 28796
Wzory dokumentów 66773
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 5581
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9229
Karty usług publicznych 4254
Działalność gospodarcza 27977
Ewidencja Ludności 43085
Finanse 35095
Oświata 15108
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 34513
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 47474
Urząd Stanu Cywilnego 39024
Pomoc socjalna 14320
MISJA 9245
Ponowne wykorzystywanie 6352
RODO 6135
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 180

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2772072
Redakcja biuletynu 4455
Mapa serwisu 4091
Statystyki 4246
Kanały RSS 3842
Kontakt 26736
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 3796