Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 0

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 9747
Aktualności 13869
Ogłoszenia o pracy 30644
Aktualne 7902
W toku 14110
Wyniki 44307
Zamówienia publiczne 343812
Aktualne 285809
W toku 267571
Wyniki 271246
Archiwalne 263863
Wyniki innych postępowań 238128
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2020 rok 5415
Przetargi 78647
Akty prawne 984707
Oświadczenia majątkowe 415143
Rejestr informacji o środowisku 647659
Ochrona Środowiska 14755
Urząd Miejski 15146
Godziny urzędowania 3574
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 5097
Zadania Gminy 4547
Biura Urzędu 7747
Organy 4607
Burmistrz Trzciela 7701
Rada Miejska w Trzcielu 6532
Komisje 9996
Referaty 7119
Sołectwa 7636
Prawo lokalne 4843
Statut 17074
Regulamin Organizacyjny 12960
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 8026
Zagospodarowanie przestrzenne 5221
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 3264
Gminny Program Rewitalizacji 2219
Ogłoszenia 243244
Obwieszczenia 173061
Budżet 4544
Informacje dotyczące budżetu 32706
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 11205
Prognoza długu i jego spłaty 1725
Sprawozdania Finansowe 1182
Emisja Obligacji 11687
Informacje 11182
Petycje 480
Jednostki organizacyjne 21435
Spółki prawa handlowego 3894
Informacje nieudostępnione w BIP 4323
Instrukcja korzystania z BIP 5582
Wzory dokumentów 35453
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 2261
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 6092
Karty usług publicznych 2979
Działalność gospodarcza 19823
Ewidencja Ludności 27819
Finanse 22769
Oświata 10359
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 23484
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 32413
Urząd Stanu Cywilnego 25937
Pomoc socjalna 9812
MISJA 5854
Ponowne wykorzystywanie 4082
RODO 2458
Wybory Parlamentarne 2019 1537

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 1567487
Redakcja biuletynu 3200
Mapa serwisu 2851
Statystyki 3004
Kanały RSS 2626
Kontakt 17339