Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 3

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Preferencyjna sprzedaż węgla 827
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 40563
Aktualności 28361
Ogłoszenia o pracy 70658
Aktualne 25581
W toku 34526
Wyniki 99156
Zamówienia publiczne 678240
Aktualne 561715
W toku 524083
Wyniki 515272
Archiwalne 503929
Wyniki innych postępowań 467202
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok 12902
Przetargi 183252
Akty prawne 2207150
Oświadczenia majątkowe 755931
Rejestr informacji o środowisku 1277077
Ochrona Środowiska 25832
Urząd Miejski 26847
Godziny urzędowania 5884
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 8203
Zadania Gminy 7053
Biura Urzędu 15006
Organy 7628
Burmistrz Trzciela 13791
Rada Miejska w Trzcielu 10570
Komisje 18205
Referaty 12087
Sołectwa 13343
Prawo lokalne 8589
Statut 32297
Regulamin Organizacyjny 21381
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 13161
Zagospodarowanie przestrzenne 9112
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028 6700
Gminny Program Rewitalizacji 4854
Miejscowe Plany ZP 2263
Ogłoszenia 512809
Obwieszczenia 453968
Budżet 7224
Informacje dotyczące budżetu 68479
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 22156
Sprawozdania Finansowe 6074
Informacje 24641
Petycje 5409
Jednostki organizacyjne 38112
Spółki prawa handlowego 6442
Informacje nieudostępnione w BIP 7119
Instrukcja korzystania z BIP 9533
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 1422
Rejestr Działalności Regulowanej 240
Emisja Obligacji 35775
Wzory dokumentów 78349
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 6489
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 10120
Karty usług publicznych 4671
Działalność gospodarcza 29952
Ewidencja Ludności 46419
Finanse 38236
Oświata 16349
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 37394
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 51121
Urząd Stanu Cywilnego 42434
Pomoc socjalna 15430
MISJA 9977
Ponowne wykorzystywanie 6785
RODO 7337
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 866
Wybory ławników kadencja 2024-2027 224
Wybory Parlamentarne 2023 228

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3302587
Redakcja biuletynu 4873
Mapa serwisu 4434
Statystyki 4570
Kanały RSS 4166
Kontakt 29725
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 5052