ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Preferencyjna sprzedaż węgla 389
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 36858
Aktualności 26703
Ogłoszenia o pracy 65784
Aktualne 23148
W toku 31784
Wyniki 92705
Zamówienia publiczne 636395
Aktualne 529580
W toku 494811
Wyniki 487369
Archiwalne 473917
Wyniki innych postępowań 437484
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok 11789
Przetargi 167949
Akty prawne 2055717
Oświadczenia majątkowe 728802
Rejestr informacji o środowisku 1228460
Ochrona Środowiska 24768
Urząd Miejski 25458
Godziny urzędowania 5672
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7913
Zadania Gminy 6814
Biura Urzędu 14252
Organy 7283
Burmistrz Trzciela 13022
Rada Miejska w Trzcielu 10092
Komisje 17490
Referaty 11600
Sołectwa 12693
Prawo lokalne 8135
Statut 31148
Regulamin Organizacyjny 20574
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 12675
Zagospodarowanie przestrzenne 8677
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028 6387
Gminny Program Rewitalizacji 4634
Miejscowe Plany ZP 1495
Ogłoszenia 487792
Obwieszczenia 419658
Budżet 6913
Informacje dotyczące budżetu 64469
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 21007
Sprawozdania Finansowe 5313
Informacje 23496
Petycje 4837
Jednostki organizacyjne 36210
Spółki prawa handlowego 6171
Informacje nieudostępnione w BIP 6838
Instrukcja korzystania z BIP 9171
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 1152
Rejestr Działalności Regulowanej 19
Emisja Obligacji 32701
Wzory dokumentów 73840
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 6117
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9685
Karty usług publicznych 4476
Działalność gospodarcza 29060
Ewidencja Ludności 44930
Finanse 36749
Oświata 15733
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 36094
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 49531
Urząd Stanu Cywilnego 40831
Pomoc socjalna 14878
MISJA 9645
Ponowne wykorzystywanie 6597
RODO 6809
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 551

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3000123
Redakcja biuletynu 4679
Mapa serwisu 4263
Statystyki 4407
Kanały RSS 4006
Kontakt 28388
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 4463