ˆ

Statystyki

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 25219
Aktualności 21717
Ogłoszenia o pracy 52578
Aktualne 15011
W toku 24450
Wyniki 73509
Zamówienia publiczne 532061
Aktualne 450093
W toku 425021
Wyniki 414658
Archiwalne 404272
Wyniki innych postępowań 373404
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok 9384
Przetargi 131988
Akty prawne 1689698
Oświadczenia majątkowe 640385
Rejestr informacji o środowisku 1056620
Ochrona Środowiska 21335
Urząd Miejski 20905
Godziny urzędowania 4843
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 6859
Zadania Gminy 5996
Biura Urzędu 11152
Organy 6173
Burmistrz Trzciela 10736
Rada Miejska w Trzcielu 8799
Komisje 14358
Referaty 10072
Sołectwa 10431
Prawo lokalne 6807
Statut 25331
Regulamin Organizacyjny 17919
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 10845
Zagospodarowanie przestrzenne 7381
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 5298
Gminny Program Rewitalizacji 3816
Ogłoszenia 405784
Obwieszczenia 328951
Budżet 5872
Informacje dotyczące budżetu 52097
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 17483
Sprawozdania Finansowe 3399
Emisja Obligacji 22404
Informacje 19271
Petycje 2801
Jednostki organizacyjne 30822
Spółki prawa handlowego 5273
Informacje nieudostępnione w BIP 5894
Instrukcja korzystania z BIP 7844
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 248
Wzory dokumentów 56767
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 4311
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8156
Karty usług publicznych 3818
Działalność gospodarcza 26245
Ewidencja Ludności 39274
Finanse 32184
Oświata 14155
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 32333
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 44368
Urząd Stanu Cywilnego 35944
Pomoc socjalna 13226
MISJA 8310
Ponowne wykorzystywanie 5840
RODO 5097
Narodowy Spis Powszechny 2021 905

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2450724
Redakcja biuletynu 4086
Mapa serwisu 3722
Statystyki 3910
Kanały RSS 3526
Kontakt 24406
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 2338