ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Referent ds. księgowych

Miejsce pracy: Urząd Miejski w Trzcielu

Wymiar etatu: 1/1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2019-10-01

Ogłoszono dnia: 2019-10-01

Termin składania dokumentów: 2019-10-11 15:30:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Zlecający: Urząd Miejski w Trzcielu

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania konieczne:
 • obywatelstwo polskie
 • ukończony 18 rok życia, pełna zdolność do czynności prawnych oraz pełnia praw publicznych,
 • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
 • wykształcenie wyższe, preferowane finanse i rachunkowość
 • doświadczenie na stanowiskach administracyjno - księgowych,
 • doświadczenie w pracy na systemie księgowym
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • aktywność, rzetelność, komunikatywność, dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • dyspozycyjność
 

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku może należeć między innymi:
 • Ewidencja księgowa budżetu gminy
 • Sprawozdawczość w zakresie budżetu gminy
 • Prowadzenie kasy Urzędu Miejskiego
 • Ewidencja analityczna majątku gminy
 • Sprawozdawczość w zakresie majątku gminy
 • Inwentaryzacja
 • Prowadzenie ewidencji materiałów na kartach magazynowych oraz ich rozliczenie
W okresie zastępstwa dodatkowe czynności w zakresie:
 • podatku od towarów i usług VAT, w tym m.in.: prowadzenie rejestru wpływu faktur Vat, wystawianie faktur Vat, prowadzenie rejestru zakupu i rejestru sprzedaży, sporządzanie deklaracji VAT-7, sporządzanie i wysyłanie w formie elektronicznej Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • pozostałych zadań, w tym: przekazywanie zarejestrowanych faktur Vat pracownikom do przeprowadzenia kontroli merytorycznej i przygotowanie do dekretacji oraz dekretacja dokumentów księgowych oraz faktur Vat wystawionych w zakresie sprzedaży towarów i usług.
 

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty i oświadczenia
 
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i staż pracy
 • Kopię dokumentu potwierdzającego obywatelstwo polskie i ukończenie 18 roku życia (kserokopia dowodu osobistego)
 • Kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji
 • Podpisane pisemne oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie oraz o tym że, nie toczy się wobec  kandydata postępowanie dyscyplinarne
 • Oświadczenie o braku przeciwwskazań  zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku
 • Podpisane: klauzula informacyjna RODO oraz Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
 
 
Osoby zainteresowane prosimy o składanie dokumentów osobiście lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Trzcielu)  do dnia 11 października 2019 roku do godziny 15.30  pod adresem:
 
Urząd Miejski w Trzcielu
 66 –320 Trzciel
ul. Poznańska 22
z dopiskiem na kopercie: “ Referent ds. księgowych”
 
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone
 

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-10-11 15:30:00

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-10-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-10-01 14:17:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-10-01 14:18:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-10-15 13:55:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2975 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony