ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2016-04-29
Termin składania ofert / wniosków
2016-05-16 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego w Brójcach na działce nr 203.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 144.5 KiB)
 • Dokumentacja_Projektowa (PDF, 5.3 MiB)
 • PRZEDMIAR_ROBOT (PDF, 39.7 KiB)
 • Specyfikacja_techniczna_wykonania_i_odbioru_robot (PDF, 198.5 KiB)
 • Wynik (PDF, 128.3 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2016-04-13
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Wykonanie instalacji nawadniającej płytę boiska sportowego w Brójcach na działce nr 203.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Dokumentacja Projektowa (PDF, 5.3 MiB)
 • PRZEDMIAR ROBÓT (PDF, 39.7 KiB)
 • Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 198.5 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 144.5 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2016-02-16
Termin składania ofert / wniosków
2016-03-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - Przebudowa dachu na budynku mieszkalno - usługowym na ul. Świerczewskiego 4 w Brójcach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • decyzja PINB 1 - załącznik nr 8 (PDF, 1.3 MiB)
 • decyzja PINB 2 - załącznik nr 8 (PDF, 1.1 MiB)
 • Przedmiar (RTF, 92.3 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 282.5 KiB)
 • Wybor (PDF, 145.8 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2016-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • opis_zapytanie (DOC, 136 KiB)
 • wybor_drogi2016 (PDF, 142.6 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2016-02-05
Termin składania ofert / wniosków
2016-02-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE Przebudowa budynku przy Placu Zjednoczenia Narodowego 9 w Trzcielu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • dokumentacja projektowa (ZIP, 7.2 MiB)
 • Przedmiar robót (PDF, 90.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 2.4 MiB)
 • opis (DOC, 285.5 KiB)
 • odpowiedzi (DOC, 54.5 KiB)
 • zalącznik do odpowiedzi (PDF, 257.7 KiB)
 • Wynik (PDF, 143.9 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2016-01-22
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o przetargu na wynajem lokalu użytkowego - Plac Wiosny Ludów 17 w Brójcach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Przetarg (PDF, 255.9 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2016-01-04
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rozwoju sportu w Gminie Trzciel w 2016 roku
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Oferta (DOC, 87 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2015-12-30
Termin składania ofert / wniosków
---
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie wykonywanie gminnego publicznego drogowego transportu zbiorowego na terenie Gminy Trzciel (przewozy autobusowe)
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
Lp 99
Data ogłoszenia
2015-10-12
Termin składania ofert / wniosków
2015-10-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Budowa sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Zacisze w Trzcielu
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Załączniki (ZIP, 3.7 MiB)
 • Wynik (DOC, 38 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2015-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2015-08-20 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 296.5 KiB)
 • zal8 (DOC, 122 KiB)
 • zal11-13 (ZIP, 2.8 MiB)
 • wyjasnienia_siwz (DOC, 4.5 MiB)
 • zal_do_wyjasnienia_siwz (DOC, 5 MiB)
 • Wybor (PDF, 148 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji