ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 121
Data ogłoszenia
2014-06-06
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-23 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór (PDF, 143.5 KiB)
Lp 122
Data ogłoszenia
2014-06-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-06-24 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Trzciel: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutol Suchy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 145.4 KiB)
Lp 123
Data ogłoszenia
2014-05-09
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-21 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 288.5 KiB)
 • załącznik_nr8 (DOC, 117.5 KiB)
 • Załącznik_nr11do13 (ZIP, 2.8 MiB)
 • zmiana SIWZ (DOC, 25.5 KiB)
 • wybor (PDF, 146.7 KiB)
Lp 124
Data ogłoszenia
2014-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2014-05-21 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego nr 101 w Lutolu Suchym.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • decyzja PINB (PDF, 3.9 MiB)
 • Kosztorys (DOC, 283 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 121.5 KiB)
Lp 125
Data ogłoszenia
2014-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-17 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2014r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • Przedmiar (ZIP, 1.2 MiB)
 • unieważnienie (DOC, 25.5 KiB)
Lp 126
Data ogłoszenia
2014-04-04
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-17 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu Mokrym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Przedmiar (DOC, 313.5 KiB)
 • wynik (PDF, 142.1 KiB)
Lp 127
Data ogłoszenia
2014-03-14
Termin składania ofert / wniosków
2014-04-03 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Trzciel: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu Mokrym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 375 KiB)
 • STWiOR (ZIP, 680.9 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 182.1 KiB)
 • Dok_techniczna (ZIP, 6.1 MiB)
 • wynik (PDF, 151.6 KiB)
Lp 128
Data ogłoszenia
2014-02-26
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-06 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 189 KiB)
 • wynik (PDF, 144.9 KiB)
Lp 129
Data ogłoszenia
2014-02-19
Termin składania ofert / wniosków
2014-03-10 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Trzciel: Budowa naturalnych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 472.5 KiB)
 • STWiOR (PDF, 973.9 KiB)
 • zalacznik do umowy (XLS, 40 KiB)
 • odp_siwz (DOC, 353 KiB)
 • wybor (PDF, 146.3 KiB)
Lp 130
Data ogłoszenia
2013-12-20
Termin składania ofert / wniosków
2014-01-14 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Trzciel: Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 162.5 KiB)
 • wynik (RTF, 70.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji