ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: System nawadniania boiska piłkarskiego w TrzcieluDrukuj informację Zamówienie publiczne: System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu

Szczegóły informacji

System nawadniania boiska piłkarskiego w Trzcielu

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Status: ogłoszony

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2021-09-27 13:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-09-27 13:15:00

Miejsce złożenia oferty: Sekretariat UM Trzciel, ul. Poznańska 22

Ogłoszono dnia: 2021-09-10 przez

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony