ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Zamówienia publiczne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w TrzcieluDrukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2017-02-09 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2017-02-09 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2017-01-25 przez Robert Jaszka

Treść:

Trzciel dnia 25.01.2017r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH /Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zmian/.
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu – etap „B”, gdzie w zakresie robót budowlanych można wyróżnić:
 1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
 2. Roboty betonowe i murowe,
 3. Podłogi i posadzki,
 4. Sufity podwieszane
 5. Roboty tynkowe
 6. Instalacje sanitarne i urządzenia,
 7. Wymiana instalacji elektrycznej,
 8. Wymiana instalacji c.o.
 9. Roboty malarskie wewnętrzne.
Pełny i szczegółowy zakres i sposób wykonania przedmiotu zamówienia został wskazany w przedmiarze robót i projekcie wykonawczym (stanowiący załączniki do zapytania), w oparciu o który należy wykonać przedmiot zamówienia.
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Przedmiot zamówienia należy zrealizować w  terminie do dnia 28 kwietnia 2017 roku.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia, spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
 1. Cena – 100%
Oferta z najniższą ceną za wykonanie całości przedmiotu zamówienia uzyska maksymalną ilość punktów C = 100, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie C oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
                                      
 
                                                              Cena oferty najtańszej
                                                  C = ------------------------------------- x 100 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
09 lutego 2017r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: „Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim w Trzcielu.” Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09 lutego 2017r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 24.01.2017r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
 
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania w przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty z ceną brutto przewyższającą kwotę jaka został przewidziana w budżecie Gminy Trzciel na realizację przedsięwzięcia lub z innego ważnego powod
---------------------------------------------------------------
Trzciel dnia 10.02.2017r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 25.01.2017r. na:
 
„Modernizacja budynku szatni na Stadionie Miejskim
w Trzcielu.”
 
informuje, że najkorzystniejszą (najtańszą cenowo) ofertę złożyła firma:
 
Usługi Budowlane Grzegorz Gajewski,
ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel  
 
Kwota oferty:
Netto: 44 791,53 zł
Brutto: 44 791,53 zł
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:
50 000,00 zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Kwota oferty brutto
1
UB SZAŁATA Sp. z o.o., ul. Niegolewskich 10/7, 60-232 Poznań
77 764,91 zł
2
Usługi Budowlane  Grzegorz Gajewski, ul. Łąkowa 23, 66-320 Trzciel
44 791,53 zł
3
Zakład Usługowo – Handlowy Jan Janik, ul. Wolsztyńska 23, 66-110 Babimost
51 284,52 zł
4
BESTTIRE Zakład Usługowo – Handlowy Rafał Kazimierowski,
Wytomyśl ul. Polna 2, 64-305 Nowy Tomyśl
73 400,88 zł
5
Zakład Ogólnobudowlany Władysław  Hoffman, ul. Koszykowa 12, 64-300 Nowy Tomyśl
72 405,80 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Robert Jaszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2017-01-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Robert Jaszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-25 10:33:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-25 10:35:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-10 11:23:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7978 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony