ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 71
Data ogłoszenia
2019-09-04
Termin składania ofert / wniosków
2019-09-19 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Gmina Trzciel: Dostawa samochodu 9 – osobowego (8+1), dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich na potrzeby mieszkańców Gminy Trzciel
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 367.5 KiB)
 • wynik (PDF, 150.3 KiB)
Lp 72
Data ogłoszenia
2019-06-26
Termin składania ofert / wniosków
2019-07-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2019r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - ogłoszenie (PDF, 171.1 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 298 KiB)
 • wynik (PDF, 144.7 KiB)
Lp 73
Data ogłoszenia
2019-05-17
Termin składania ofert / wniosków
2019-06-04 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łagowcu.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 257.5 KiB)
 • przedmiar robót (DOC, 83 KiB)
Lp 74
Data ogłoszenia
2019-05-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-29 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 476 KiB)
 • załącznik nr 7 (ZIP, 12.7 MiB)
 • załącznik nr 8 (ZIP, 13.8 MiB)
 • załącznik nr 9 (PDF, 501.4 KiB)
 • załącznik nr 10 (PDF, 481.4 KiB)
 • wynik (PDF, 153.8 KiB)
Lp 75
Data ogłoszenia
2019-04-30
Termin składania ofert / wniosków
2019-05-17 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Dworze
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 456 KiB)
 • załącznik nr 7a - przedmiar robót (PDF, 60.5 KiB)
 • załącznik nr 7b - projekt budowlany (ZIP, 5.1 MiB)
 • zalącznik nr 7c - opinia geotechniczna (ZIP, 570.7 KiB)
 • załącznik nr 7d - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (PDF, 116 KiB)
 • załącznik nr 8 - decyzja ZDP (PDF, 4.8 MiB)
 • skorygowany przedmiar robót (PDF, 63.3 KiB)
Lp 76
Data ogłoszenia
2019-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-26 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 476.5 KiB)
 • Załącznik 7 (ZIP, 12.7 MiB)
 • Załącznik 8 (ZIP, 13.8 MiB)
 • zalacznik_9 (PDF, 501.4 KiB)
 • załącznik 10 (PDF, 481.4 KiB)
Lp 77
Data ogłoszenia
2019-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-25 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE „Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
Lp 78
Data ogłoszenia
2019-04-10
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-25 15:30:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE „Przetrzymywanie zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt.”
Status zamówienia
nierozstrzygnięty
Załączniki
Lp 79
Data ogłoszenia
2019-03-29
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-17 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, Przedszkola i łącznika - Zespół Edukacyjny w Trzcielu.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (ZIP, 179.5 KiB)
 • Załączniki do SIWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • Załączniki1-14do OPZ (ZIP, 9.2 MiB)
 • Załącznik nr 15 a do OPZ - Projekt Budowlany Przedszkole (PDF, 44.5 MiB)
 • Załącznik nr 15 b do OPZ - Projekt Budowlany Węzeł Cieplny w Przedszkolu (ZIP, 3.1 MiB)
 • Załącznik nr 16 do OPZ - Projekt Budowlany Gimnazjum (PDF, 33.7 MiB)
 • Załącznik nr 17 do OPZ - Projekt Budowlany Łącznik (PDF, 10.7 MiB)
 • Załącznik nr 18 do OPZ - Projekt Budowlany Szkola Podstawowa (PDF, 41.9 MiB)
 • wyjaśnienia do SIWZ 1 (DOC, 62 KiB)
 • Załącznik nr 19 do OPZ - Dok. uzupełniająca - Przedszkole (PDF, 868.5 KiB)
 • Załącznik nr 20 do OPZ - Dok. uzupełniająca - Szkoła Podstawowa (PDF, 598 KiB)
 • Załącznik nr 21 do OPZ - Dok. uzupełniająca - Przedszkole węzeł cieplny (PDF, 1021.2 KiB)
 • Załącznik nr 22 do OPZ - Dok. uzupełniająca - Łącznik (PDF, 557.7 KiB)
 • Załącznik nr 23 do OPZ -Dok. uzupełniająca - Gimnazjum (PDF, 554.5 KiB)
Lp 80
Data ogłoszenia
2019-03-20
Termin składania ofert / wniosków
2019-04-05 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane Gmina Trzciel: Zagospodarowanie terenu plaży w miejscowości Świdwowiec poprzez budowę pomostu i obiektów małej architektury.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 474 KiB)
 • załącznik nr 10 (PDF, 481.4 KiB)
 • załącznik nr 9 (PDF, 501.4 KiB)
 • załącznik nr 8 (ZIP, 13.8 MiB)
 • załącznik nr 7 (ZIP, 12.7 MiB)

Nawigacja między stronami listy informacji