ˆ

Zamówienia publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-21
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa małej architektury – „street workout” wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Trzcielu.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ edytowalny (DOC, 715 KiB)
 • SWZ (PDF, 970.5 KiB)
 • załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 14 MiB)
 • załącznik nr 9 - STWIOR (PDF, 2.9 MiB)
 • załącznik nr 10 - przedmiar robót (PDF, 221.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-14
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Trzcielu.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ - edytowalny (DOC, 788.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 10 - przedmiary robót (ZIP, 2.1 MiB)
 • załącznik nr 9 - STWiOR (ZIP, 3 MiB)
 • załącznik nr 8 - dokumentacja projektowa (ZIP, 58.9 MiB)
 • przedmiary edytowalne (ZIP, 102.8 KiB)
 • Zalaczniki do wyjasnien do SWZ 2 (ZIP, 13.7 MiB)
 • promesa Polski Ład (PDF, 635.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 357.5 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - ogłoszenie (DOC, 95 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 349 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (PDF, 144.1 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 337 KiB)
 • zapytanie ofertowe - unieważnienie (PDF, 107.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-04-08
Termin składania ofert / wniosków
2022-04-27 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • SWZ (PDF, 929 KiB)
 • SWZ edytowalny (DOC, 679.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 11.8 MiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (ZIP, 3.2 MiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • załącznik nr 12 do SWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 13 do SWZ (PDF, 2 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ (PDF, 239.7 KiB)
 • załącznik nr 15 do SWZ (PDF, 216.4 KiB)
 • załącznik nr 16 do SWZ (PDF, 92.9 KiB)
 • zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (PDF, 177.1 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-02-18
Termin składania ofert / wniosków
2022-03-09 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane Budowa promenady wzdłuż rzeki Obry w Trzcielu z zagospodarowaniem terenu plaży nad jeziorem Młyńskim i budową drogi dojazdowej do plaży.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 120.3 KiB)
 • SWZ - promenada Trzciel (PDF, 892.1 KiB)
 • SWZ - promenada Trzciel_edycyjny (DOC, 665.5 KiB)
 • zal8 PZT Architektura (ZIP, 4.3 MiB)
 • zal8 PZT czesc rysunkowa (ZIP, 23.5 MiB)
 • zal8 PZT opis (ZIP, 6.2 MiB)
 • zal8 drogowa czesc rysunkowa 1 (ZIP, 16 MiB)
 • zal8 drogowa czesc rysunkowa 2 (ZIP, 13.9 MiB)
 • zal8 drogowa opis (ZIP, 2.5 MiB)
 • zal8_czesc ogolna (ZIP, 24.9 MiB)
 • zal8_instalacja elektryczna (ZIP, 7.2 MiB)
 • zal8_instalacja sanitarna (ZIP, 3.6 MiB)
 • zal8_konstrukcja (ZIP, 22.3 MiB)
 • zal9 STWIORB (ZIP, 3.7 MiB)
 • zal10_przedmiar (XLS, 72 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 195.3 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2021-06-21
Termin składania ofert / wniosków
2021-07-06 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 344 KiB)
 • zapytanie ofertowe - unieważnienie (PDF, 94.2 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2021-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Budowa obiektu małej architektury – toru rowerowego na Ogródku Jordanowskim w Trzcielu.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 277 KiB)
 • zał nr 5 - przedmiar robót (PDF, 176.7 KiB)
 • zał nr 6 - dokumentacja projektowa (ZIP, 11.6 MiB)
 • zał nr 7 - STWIOR (PDF, 6.8 MiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2021-05-26
Termin składania ofert / wniosków
2021-06-11 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2021r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 341 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji