ˆ

W toku

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-13
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-25 10:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa oleju opałowego lekkiego do Zespołu Edukacyjnego w Brójcach
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • SWZ - edytowalny (DOC, 457.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 709.1 KiB)
 • załącznik nr 1 do SWZ - Formularz ofertowy (DOC, 135.5 KiB)
 • załącznik nr 2a do SWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia w postępowaniu (DOC, 105 KiB)
 • załącznik nr 2b do SWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (DOC, 108 KiB)
 • załącznik nr 3 do SWZ - Zobowiązanie innego podmiotu do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów (DOC, 105 KiB)
 • załącznik nr 4 do SWZ - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (DOC, 99 KiB)
 • załącznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy (DOC, 147 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-28
Termin składania ofert / wniosków
2023-01-18 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - Przebudowa ul. Klonowej oraz przebudowa ul. Łąkowej w miejscowości Trzciel.
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 137 KiB)
 • SWZ (PDF, 949.5 KiB)
 • SWZ edytowalny (DOC, 696 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 22.3 MiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (ZIP, 144.9 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ (ZIP, 1.4 MiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ (ZIP, 10.1 MiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2017-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2018-11-15 15:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Polska-Trzciel: Usługi w zakresie publicznego transportu drogowego 2017/S 250-528520
Status zamówienia
w toku
Załączniki
 • 2017-OJS250-528520-pl (PDF, 80.6 KiB)