ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 91
Data ogłoszenia
2014-08-27
Data rozstrzygnięcia
2014-09-05
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - Dostawa i montaż hydraulicznego dźwigu osobowego dostosowanego dla osób niepełnosprawnych
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (DOC, 34.5 KiB)
Lp 92
Data ogłoszenia
2014-07-02
Data rozstrzygnięcia
2014-07-23
Tytuł zamówienia publicznego
Trzciel: Rozbudowa i przebudowa budynku szkoły wraz z częściową zmianą sposobu użytkowania na funkcję publicznych obiektów opieki społecznej
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 144.6 KiB)
Lp 93
Data ogłoszenia
2014-06-25
Data rozstrzygnięcia
2014-07-09
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE „Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutol Suchy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 138.1 KiB)
Lp 94
Data ogłoszenia
2014-06-10
Data rozstrzygnięcia
2014-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
Trzciel: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno - tłocznej w miejscowości Brójce - etap IV.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 145.5 KiB)
Lp 95
Data ogłoszenia
2014-06-06
Data rozstrzygnięcia
2014-06-25
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE Budowa oświetlenia drogowego w Lutolu Suchym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wybór (PDF, 143.5 KiB)
Lp 96
Data ogłoszenia
2014-06-04
Data rozstrzygnięcia
2014-07-04
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Trzciel: Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lutol Suchy.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • Wynik (PDF, 145.4 KiB)
Lp 97
Data ogłoszenia
2014-05-09
Data rozstrzygnięcia
2014-06-06
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wybor (PDF, 146.7 KiB)
Lp 98
Data ogłoszenia
2014-04-04
Data rozstrzygnięcia
2014-04-18
Tytuł zamówienia publicznego
Usługa nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu Mokrym
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 142.1 KiB)
Lp 99
Data ogłoszenia
2014-03-14
Data rozstrzygnięcia
2014-04-16
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane - Trzciel: Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 46/8 zlokalizowanej w Lutolu Mokrym.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 151.6 KiB)
Lp 100
Data ogłoszenia
2014-02-26
Data rozstrzygnięcia
2014-03-12
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Trzciel: Naprawy nawierzchni dróg na terenie gminy Trzciel
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 144.9 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji