ˆ

Wyniki

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Data rozstrzygnięcia Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2023-01-04
Data rozstrzygnięcia
2023-01-20
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Modernizacja budynku sali miejskiej na ul. Głównej w Trzcielu.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - wybór (PDF, 112.2 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-12-02
Data rozstrzygnięcia
2022-12-21
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 195.7 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-10-11
Data rozstrzygnięcia
2022-10-21
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 104.9 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-09-30
Data rozstrzygnięcia
2022-10-19
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 192.2 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-08-17
Data rozstrzygnięcia
2022-08-26
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 110.8 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-06-03
Data rozstrzygnięcia
2022-07-01
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wybor (PDF, 187.9 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-05-25
Data rozstrzygnięcia
2022-06-28
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 189.5 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-05-06
Data rozstrzygnięcia
2022-06-09
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • wynik (PDF, 190.4 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-04-27
Data rozstrzygnięcia
2022-05-26
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 198.7 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-04-20
Data rozstrzygnięcia
2022-05-27
Tytuł zamówienia publicznego
Dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutolu Suchym.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 191.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji