ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Archiwalne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”Drukuj informację Zamówienie publiczne: ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”

Szczegóły informacji

ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Trzciel

Finansowanie: Środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2020-02-28 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2020-02-28 10:15:00

Ogłoszono dnia: 2020-02-14 przez Burmistrz Trzciela

Treść:

Trzciel dnia 14.02.2020r.
 
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE
„Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
 
1) Nazwa oraz adres zamawiającego.
 
Gmina Trzciel
66-320 Trzciel
ul. Poznańska 22
tel. (95) 74-31-400
 fax. (95) 74-31-400 lub (95) 74-31-415
Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30
 
2)  Tryb udzielenia zamówienia.
Zapytanie ofertowe – zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.).  
 
3) Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi remontów oraz naprawy nawierzchni dróg gminnych w następującym zakresie:
  • profilowanie dróg gruntowych równiarką z zagęszczaniem – około 100 000 m2,
  • uzupełnianie nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem – wg potrzeb,
 
4) Termin wykonania zamówienia.
Rozpoczęcie prac: 09 marzec 2020r.
Zakończenie prac: 31 grudzień 2020r.
 
5) Termin związania ofertą.
Wykonawca jest związany ofertą w terminie 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.
 
6) Odrzucenie oferty.
Zamawiający odrzuci oferty niezgodne z zapytaniem ofertowym, szczególnie w zakresie: przedmiotu zamówienia, terminu wykonania zamówienia oraz wymaganego sposobu złożenia oferty.
 
7) Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy
       wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz 
       sposobu oceny ofert.
  1. Stawka wynagrodzenia za 1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem - 80%
Oferta z najniższą stawką uzyska maksymalną ilość punktów A = 80, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie A oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
 
                                                                 Cena oferty najtańszej
                                                  A = ------------------------------------- x 80 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
2. Stawka wynagrodzenia za 1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem - 20%
Oferta z najniższą stawką uzyska maksymalną ilość punktów B = 20, pozostałe oferty będą przeliczane proporcjonalnie na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg poniższego wzoru, gdzie B oznacza liczbę zdobytych punktów za kryterium.
 
                                                                 Cena oferty najtańszej
                                                  B = ------------------------------------- x 20 pkt.
                                                                  Cena oferty badanej
 
 
 
8) Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie lub opakowaniu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu biuro nr 2 ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel nie później niż do dnia
28 lutego 2020r. do godz. 1000  z zamieszczeniem dokładnego adresu składającego ofertę z wyraźnym opisem: Oferta w zapytaniu ofertowym na: Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2020r. o godz. 1015 w Sali Narad Urzędu Miejskiego w Trzcielu.
 
 
9) Dodatkowe informacje.
Wszelkie informacje dotyczące szczegółów zapytania ofertowego oraz formy złożenia oferty zamieszczone są w „Opisie zapytania ofertowego” z dnia 14.02.2020r. dostępnego na stronie internetowej pod adresem www.bip.trzciel.pl oraz w biurze nr 14 w budynku Urzędu Miejskiego w Trzcielu ul. Poznańska 22, w godz. 7.30 – 15.30.
--------------------------
Trzciel dnia 04.03.2020r.
 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
  W ZAPYTANIU OFERTOWYM
 
 
Gmina Trzciel w związku z zapytaniem ofertowym z dnia 14.02.2020r. na:
 
„Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
 
informuje, że najkorzystniejszą według przyjętych kryteriów oceny ofertę tj.
  1. Stawka wynagrodzenia za 1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem - 80%.
  2. Stawka wynagrodzenia za 1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem - 20%.
złożył wykonawca:
Roboty Drogowe, Prace Ziemne
Paweł Konieczny, Siercz 15
66-320 Trzciel
 
Kwota brutto jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:140 000,00zł
 
Oferty złożone w postępowaniu:
Nr oferty
Nawa wykonawcy
Stawka wynagrodzenia brutto za
1 m2 profilowania drogi gruntowej równiarką z zagęszczaniem
Stawka wynagrodzenia brutto za
1 m3 uzupełnienia nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem
1
KENO – EKO” SP.J. J. Ciszewski, J. Pękala, ul. 17 Stycznia 1920r. nr 9,  64-360 Zbąszyń
0,31 zł
105,00 zł
2
Roboty Drogowe, Prace Ziemne, Paweł Konieczny, Siercz 15,
66-320 Trzciel
0,31 zł
84,87 zł
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2020-02-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2020-02-14 14:32:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2020-02-14 14:33:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2020-03-04 13:19:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
390 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony