ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 21
Data ogłoszenia
2021-02-10
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-25 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Naprawy nawierzchni dróg na terenie Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 141.5 KiB)
 • wynik (PDF, 107 KiB)
Lp 22
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-02-24 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi Gmina Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 433 KiB)
 • załącznik nr 7a do SIWZ (PDF, 141.1 KiB)
 • załącznik nr 7b do SIWZ (PDF, 63.9 KiB)
 • załącznik nr 8_do SIWZ (DOCX, 47.2 KiB)
 • załącznik nr 10_do SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • załącznik nr 11_do SIWZ (PDF, 918.3 KiB)
 • wynik (PDF, 119.2 KiB)
Lp 23
Data ogłoszenia
2020-12-30
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-15 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 267 KiB)
 • przedmiar robót (DOC, 158 KiB)
 • decyzja PINB (PDF, 1.7 MiB)
 • wynik (PDF, 207.5 KiB)
Lp 24
Data ogłoszenia
2020-12-29
Termin składania ofert / wniosków
2021-01-13 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 258 KiB)
 • przedmiar robót (DOC, 202 KiB)
 • zapytanie ofertowe - wybór (PDF, 111 KiB)
Lp 25
Data ogłoszenia
2020-11-24
Termin składania ofert / wniosków
2020-12-08 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 327.5 KiB)
 • wynik (PDF, 80.5 KiB)
Lp 26
Data ogłoszenia
2020-11-13
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-30 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Świadczenie usługi nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania inwestycyjnego: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załącznik nr 1 (DOC, 96 KiB)
 • załącznik nr 2 (DOC, 89.5 KiB)
 • załącznik nr 3 (DOC, 87.5 KiB)
 • załącznik nr 4 (DOC, 88.5 KiB)
 • załącznik nr 5 (DOC, 82.5 KiB)
 • załącznik nr 6 (ZIP, 112.4 MiB)
 • wynik (PDF, 74.8 KiB)
Lp 27
Data ogłoszenia
2020-10-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-11-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Budowa ul. Słonecznej i przebudowa ul. Cmentarnej w miejscowości Brójce. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 488 KiB)
 • załącznik nr 7 - Dokumentacja techniczna branży drogowej (ZIP, 29.6 MiB)
 • załącznik nr 8 - Dokumentacja techniczna branży sanitarnej (ZIP, 10.8 MiB)
 • załącznik nr 9 - Dokumentacja techniczna branży elektrycznej (ZIP, 2.8 MiB)
 • załącznik nr 10 - STWiOR (PDF, 3.4 MiB)
 • załącznik nr 11 - Przedmiary robót (ZIP, 167.7 KiB)
 • załącznik nr 12 - Projekt stałej organizacji ruchu (ZIP, 2.6 MiB)
 • załącznik nr 13 - Decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 2.7 MiB)
 • wynik (PDF, 123.2 KiB)
Lp 28
Data ogłoszenia
2020-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2020-10-16 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Trzciel – Etap II. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOCX, 143.5 KiB)
 • załącznik nr 7 do SIWZ (ZIP, 77.1 MiB)
 • załącznik nr 8 do SIWZ (ZIP, 24.2 MiB)
 • załącznik nr 9 do SIWZ (ZIP, 11 MiB)
 • załączniki do wyjaśnień do SIWZ (ZIP, 2.1 MiB)
 • załączniki do wyjaśnień do SIWZ 2 (ZIP, 382.5 KiB)
 • załączniki do wyjaśnień do SIWZ 3 (ZIP, 6.1 MiB)
 • zestawienie złożonych ofert (PDF, 262.1 KiB)
Lp 29
Data ogłoszenia
2020-08-19
Termin składania ofert / wniosków
2020-09-03 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Świebodzińskiej 1 w Brójcach – etap II.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • decyzja PINB (PDF, 1.7 MiB)
 • przedmiar robót (DOC, 102 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 265.5 KiB)
Lp 30
Data ogłoszenia
2020-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2020-08-20 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Gmina Trzciel: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SIWZ (DOC, 432.5 KiB)
 • załącznik nr 7a do SIWZ (PDF, 140.7 KiB)
 • załącznik nr 7b do SIWZ (PDF, 64.1 KiB)
 • załącznik nr 8_do SIWZ (DOCX, 47.5 KiB)
 • załącznik nr 10_do SIWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • załącznik nr 11_do SIWZ (PDF, 918.3 KiB)
 • wynik (PDF, 119.3 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji