ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Uchwała Nr XXVII/225/2013 w sprawie: przekazania wniosku Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu z dnia 5 marca 2013 r. Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-04-05 13:24:10 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

Uchwała Nr XXVII/225/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 26 marca 2013 r.
 
w sprawie: przekazania wniosku Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu z dnia 5 marca 2013 r. Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241.) , w związku z art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z późn. zm. Dz.U. z 2001 r. Nr 49 poz.509, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz.984, i Nr 169 poz. 1387, Dz.U. z 2003 r. Nr 130 poz.1188 i Nr 170 poz.1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64 poz. 565, Nr 78 poz.682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216 poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230 oraz 2011 r, Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100) 2) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wniosek Domu Pomocy Społecznej w Jasieńcu z dnia 5 marca 2013 r. przekazuje się Burmistrzowi Trzciela do rozpatrzenia zgodnie z właściwością.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Trzcielu zobowiązując go do przekazania wniosku Burmistrzowi Trzciela oraz zawiadomienia strony
o jej przekazaniu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
« powrót do poprzedniej strony