ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 24218
Aktualności 21392
Ogłoszenia o pracy 51511
Aktualne 14477
W toku 23893
Wyniki 72177
Zamówienia publiczne 525274
Aktualne 445557
W toku 420739
Wyniki 410548
Archiwalne 399694
Wyniki innych postępowań 369835
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok 9214
Przetargi 129730
Akty prawne 1659227
Oświadczenia majątkowe 631733
Rejestr informacji o środowisku 1039888
Ochrona Środowiska 21108
Urząd Miejski 20684
Godziny urzędowania 4796
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 6783
Zadania Gminy 5943
Biura Urzędu 10967
Organy 6118
Burmistrz Trzciela 10590
Rada Miejska w Trzcielu 8698
Komisje 14162
Referaty 9930
Sołectwa 10331
Prawo lokalne 6715
Statut 24973
Regulamin Organizacyjny 17701
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 10734
Zagospodarowanie przestrzenne 7279
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 5214
Gminny Program Rewitalizacji 3751
Ogłoszenia 397481
Obwieszczenia 322895
Budżet 5797
Informacje dotyczące budżetu 51363
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 17256
Sprawozdania Finansowe 3308
Emisja Obligacji 21784
Informacje 19031
Petycje 2690
Jednostki organizacyjne 30421
Spółki prawa handlowego 5214
Informacje nieudostępnione w BIP 5823
Instrukcja korzystania z BIP 7752
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 215
Wzory dokumentów 55732
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 4248
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8071
Karty usług publicznych 3786
Działalność gospodarcza 25979
Ewidencja Ludności 38817
Finanse 31819
Oświata 13905
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 31878
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 43863
Urząd Stanu Cywilnego 35559
Pomoc socjalna 13094
MISJA 8209
Ponowne wykorzystywanie 5761
RODO 5009
Narodowy Spis Powszechny 2021 843

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2417125
Redakcja biuletynu 4057
Mapa serwisu 3697
Statystyki 3875
Kanały RSS 3495
Kontakt 24223
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 2127
« powrót do poprzedniej strony