ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 19505
Aktualności 19321
Ogłoszenia o pracy 44615
Aktualne 12247
W toku 20866
Wyniki 64461
Zamówienia publiczne 477297
Aktualne 398994
W toku 375284
Wyniki 373716
Archiwalne 363619
Wyniki innych postępowań 334936
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok 8201
Przetargi 114426
Akty prawne 1483003
Oświadczenia majątkowe 574989
Rejestr informacji o środowisku 939135
Ochrona Środowiska 19475
Urząd Miejski 19103
Godziny urzędowania 4465
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 6351
Zadania Gminy 5557
Biura Urzędu 9926
Organy 5746
Burmistrz Trzciela 9661
Rada Miejska w Trzcielu 8152
Komisje 12988
Referaty 9116
Sołectwa 9548
Prawo lokalne 6154
Statut 22659
Regulamin Organizacyjny 16451
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 10037
Zagospodarowanie przestrzenne 6729
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 4709
Gminny Program Rewitalizacji 3384
Ogłoszenia 353129
Obwieszczenia 278965
Budżet 5456
Informacje dotyczące budżetu 46145
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 15463
Prognoza długu i jego spłaty 2087
Sprawozdania Finansowe 2590
Emisja Obligacji 17940
Informacje 16980
Petycje 2095
Jednostki organizacyjne 28077
Spółki prawa handlowego 4841
Informacje nieudostępnione w BIP 5411
Instrukcja korzystania z BIP 7115
Wzory dokumentów 49480
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 3700
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7536
Karty usług publicznych 3563
Działalność gospodarcza 24494
Ewidencja Ludności 36120
Finanse 29620
Oświata 13034
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 29880
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 41197
Urząd Stanu Cywilnego 33151
Pomoc socjalna 12228
MISJA 7593
Ponowne wykorzystywanie 5295
RODO 4339
Narodowy Spis Powszechny 2021 242

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2200160
Redakcja biuletynu 3860
Mapa serwisu 3514
Statystyki 3685
Kanały RSS 3316
Kontakt 22390
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 1254
« powrót do poprzedniej strony