ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 21791
Aktualności 20416
Ogłoszenia o pracy 48488
Aktualne 13352
W toku 22377
Wyniki 68332
Zamówienia publiczne 502594
Aktualne 424337
W toku 399055
Wyniki 392778
Archiwalne 382508
Wyniki innych postępowań 352893
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok 8696
Przetargi 122426
Akty prawne 1574509
Oświadczenia majątkowe 602500
Rejestr informacji o środowisku 990870
Ochrona Środowiska 20363
Urząd Miejski 19915
Godziny urzędowania 4650
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 6570
Zadania Gminy 5760
Biura Urzędu 10465
Organy 5919
Burmistrz Trzciela 10156
Rada Miejska w Trzcielu 8435
Komisje 13602
Referaty 9572
Sołectwa 9949
Prawo lokalne 6459
Statut 23916
Regulamin Organizacyjny 17099
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 10427
Zagospodarowanie przestrzenne 7013
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 4972
Gminny Program Rewitalizacji 3580
Ogłoszenia 377153
Obwieszczenia 302067
Budżet 5656
Informacje dotyczące budżetu 48954
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 16408
Sprawozdania Finansowe 2967
Emisja Obligacji 19869
Informacje 18084
Petycje 2398
Jednostki organizacyjne 29231
Spółki prawa handlowego 5030
Informacje nieudostępnione w BIP 5610
Instrukcja korzystania z BIP 7455
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 56
Wzory dokumentów 52683
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 4017
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7820
Karty usług publicznych 3672
Działalność gospodarcza 25274
Ewidencja Ludności 37610
Finanse 30829
Oświata 13479
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 30909
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 42629
Urząd Stanu Cywilnego 34456
Pomoc socjalna 12655
MISJA 7917
Ponowne wykorzystywanie 5525
RODO 4692
Narodowy Spis Powszechny 2021 501

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2311582
Redakcja biuletynu 3966
Mapa serwisu 3605
Statystyki 3786
Kanały RSS 3407
Kontakt 23371
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 1702
« powrót do poprzedniej strony