ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 2

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Preferencyjna sprzedaż węgla 387
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 36858
Aktualności 26703
Ogłoszenia o pracy 65783
Aktualne 23147
W toku 31784
Wyniki 92703
Zamówienia publiczne 636380
Aktualne 529572
W toku 494803
Wyniki 487364
Archiwalne 473914
Wyniki innych postępowań 437481
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2023 rok 11789
Przetargi 167941
Akty prawne 2055688
Oświadczenia majątkowe 728796
Rejestr informacji o środowisku 1228447
Ochrona Środowiska 24768
Urząd Miejski 25458
Godziny urzędowania 5672
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7913
Zadania Gminy 6814
Biura Urzędu 14250
Organy 7283
Burmistrz Trzciela 13022
Rada Miejska w Trzcielu 10092
Komisje 17490
Referaty 11600
Sołectwa 12693
Prawo lokalne 8135
Statut 31148
Regulamin Organizacyjny 20573
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 12674
Zagospodarowanie przestrzenne 8676
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028 6387
Gminny Program Rewitalizacji 4634
Miejscowe Plany ZP 1494
Ogłoszenia 487786
Obwieszczenia 419635
Budżet 6912
Informacje dotyczące budżetu 64469
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 21007
Sprawozdania Finansowe 5313
Informacje 23496
Petycje 4837
Jednostki organizacyjne 36209
Spółki prawa handlowego 6169
Informacje nieudostępnione w BIP 6838
Instrukcja korzystania z BIP 9171
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 1151
Rejestr Działalności Regulowanej 19
Emisja Obligacji 32699
Wzory dokumentów 73840
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 6116
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9685
Karty usług publicznych 4476
Działalność gospodarcza 29057
Ewidencja Ludności 44929
Finanse 36749
Oświata 15733
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 36090
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 49530
Urząd Stanu Cywilnego 40831
Pomoc socjalna 14878
MISJA 9644
Ponowne wykorzystywanie 6597
RODO 6809
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 551

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 3000111
Redakcja biuletynu 4679
Mapa serwisu 4263
Statystyki 4406
Kanały RSS 4006
Kontakt 28388
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 4463
« powrót do poprzedniej strony