ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 17428
Aktualności 18163
Ogłoszenia o pracy 42347
Aktualne 11328
W toku 19586
Wyniki 60862
Zamówienia publiczne 453839
Aktualne 378026
W toku 356852
Wyniki 355814
Archiwalne 346410
Wyniki innych postępowań 318822
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2021 rok 7654
Przetargi 106765
Akty prawne 1401988
Oświadczenia majątkowe 548488
Rejestr informacji o środowisku 891107
Ochrona Środowiska 18575
Urząd Miejski 18287
Godziny urzędowania 4302
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 6145
Zadania Gminy 5361
Biura Urzędu 9448
Organy 5482
Burmistrz Trzciela 9282
Rada Miejska w Trzcielu 7869
Komisje 12503
Referaty 8713
Sołectwa 9191
Prawo lokalne 5855
Statut 21455
Regulamin Organizacyjny 15816
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 9664
Zagospodarowanie przestrzenne 6423
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 4479
Gminny Program Rewitalizacji 3192
Ogłoszenia 332907
Obwieszczenia 257070
Budżet 5289
Informacje dotyczące budżetu 43808
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 14654
Prognoza długu i jego spłaty 2019
Sprawozdania Finansowe 2291
Emisja Obligacji 16534
Informacje 15932
Petycje 1772
Jednostki organizacyjne 27041
Spółki prawa handlowego 4648
Informacje nieudostępnione w BIP 5193
Instrukcja korzystania z BIP 6836
Wzory dokumentów 46262
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 3416
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 7263
Karty usług publicznych 3466
Działalność gospodarcza 23725
Ewidencja Ludności 34763
Finanse 28515
Oświata 12581
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 28838
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 39686
Urząd Stanu Cywilnego 31847
Pomoc socjalna 11834
MISJA 7314
Ponowne wykorzystywanie 5061
RODO 3960
Spis Rolny 2020 739

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2101090
Redakcja biuletynu 3764
Mapa serwisu 3416
Statystyki 3590
Kanały RSS 3230
Kontakt 21478
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 839
« powrót do poprzedniej strony