ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 32699
Aktualności 24900
Ogłoszenia o pracy 60370
Aktualne 20194
W toku 28759
Wyniki 85660
Zamówienia publiczne 593701
Aktualne 496868
W toku 465605
Wyniki 459112
Archiwalne 446080
Wyniki innych postępowań 411043
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 10696
Przetargi 152374
Akty prawne 1890329
Oświadczenia majątkowe 696070
Rejestr informacji o środowisku 1166126
Ochrona Środowiska 23564
Urząd Miejski 23857
Godziny urzędowania 5409
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7574
Zadania Gminy 6535
Biura Urzędu 13303
Organy 6920
Burmistrz Trzciela 12256
Rada Miejska w Trzcielu 9572
Komisje 16612
Referaty 11085
Sołectwa 11969
Prawo lokalne 7613
Statut 29921
Regulamin Organizacyjny 19653
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 12052
Zagospodarowanie przestrzenne 8245
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 5973
Gminny Program Rewitalizacji 4304
Miejscowe Plany ZP 747
Ogłoszenia 459264
Obwieszczenia 380337
Budżet 6559
Informacje dotyczące budżetu 60168
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 19708
Sprawozdania Finansowe 4456
Informacje 21834
Petycje 3960
Jednostki organizacyjne 34281
Spółki prawa handlowego 5828
Informacje nieudostępnione w BIP 6488
Instrukcja korzystania z BIP 8719
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 805
Emisja Obligacji 28796
Wzory dokumentów 66770
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 5581
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9227
Karty usług publicznych 4254
Działalność gospodarcza 27977
Ewidencja Ludności 43085
Finanse 35095
Oświata 15108
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 34512
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 47474
Urząd Stanu Cywilnego 39023
Pomoc socjalna 14320
MISJA 9243
Ponowne wykorzystywanie 6351
RODO 6135
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 180

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2772007
Redakcja biuletynu 4455
Mapa serwisu 4091
Statystyki 4245
Kanały RSS 3841
Kontakt 26735
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 3796
« powrót do poprzedniej strony