ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 26549
Aktualności 22148
Ogłoszenia o pracy 53671
Aktualne 15574
W toku 25051
Wyniki 74896
Zamówienia publiczne 538668
Aktualne 456507
W toku 430526
Wyniki 420707
Archiwalne 410104
Wyniki innych postępowań 379144
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 9621
Przetargi 134541
Akty prawne 1715059
Oświadczenia majątkowe 647782
Rejestr informacji o środowisku 1072575
Ochrona Środowiska 21619
Urząd Miejski 21300
Godziny urzędowania 4907
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 6977
Zadania Gminy 6079
Biura Urzędu 11435
Organy 6261
Burmistrz Trzciela 10999
Rada Miejska w Trzcielu 8933
Komisje 14650
Referaty 10249
Sołectwa 10637
Prawo lokalne 6963
Statut 25820
Regulamin Organizacyjny 18194
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 11000
Zagospodarowanie przestrzenne 7482
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 5420
Gminny Program Rewitalizacji 3913
Ogłoszenia 420656
Obwieszczenia 335760
Budżet 5982
Informacje dotyczące budżetu 53172
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 17802
Sprawozdania Finansowe 3526
Emisja Obligacji 23554
Informacje 19611
Petycje 2945
Jednostki organizacyjne 31402
Spółki prawa handlowego 5351
Informacje nieudostępnione w BIP 5971
Instrukcja korzystania z BIP 7966
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 330
Wzory dokumentów 58241
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 4429
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8282
Karty usług publicznych 3880
Działalność gospodarcza 26457
Ewidencja Ludności 39717
Finanse 32544
Oświata 14318
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 32636
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 44749
Urząd Stanu Cywilnego 36302
Pomoc socjalna 13349
MISJA 8462
Ponowne wykorzystywanie 5945
RODO 5252
Narodowy Spis Powszechny 2021 1013

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2487303
Redakcja biuletynu 4146
Mapa serwisu 3762
Statystyki 3957
Kanały RSS 3571
Kontakt 24717
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 2599
« powrót do poprzedniej strony