ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 29077
Aktualności 23303
Ogłoszenia o pracy 56522
Aktualne 17197
W toku 26644
Wyniki 79631
Zamówienia publiczne 563179
Aktualne 473258
W toku 445196
Wyniki 436895
Archiwalne 425813
Wyniki innych postępowań 393741
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 10100
Przetargi 142545
Akty prawne 1787328
Oświadczenia majątkowe 670481
Rejestr informacji o środowisku 1113205
Ochrona Środowiska 22405
Urząd Miejski 22356
Godziny urzędowania 5099
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7194
Zadania Gminy 6282
Biura Urzędu 12225
Organy 6505
Burmistrz Trzciela 11549
Rada Miejska w Trzcielu 9234
Komisje 15636
Referaty 10615
Sołectwa 11267
Prawo lokalne 7277
Statut 27947
Regulamin Organizacyjny 18874
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 11496
Zagospodarowanie przestrzenne 7825
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2020 5677
Gminny Program Rewitalizacji 4087
Miejscowe Plany ZP 286
Ogłoszenia 437525
Obwieszczenia 353157
Budżet 6250
Informacje dotyczące budżetu 56206
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 18595
Sprawozdania Finansowe 3855
Informacje 20535
Petycje 3308
Jednostki organizacyjne 32742
Spółki prawa handlowego 5548
Informacje nieudostępnione w BIP 6209
Instrukcja korzystania z BIP 8310
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 512
Emisja Obligacji 25701
Wzory dokumentów 61681
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 4923
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 8627
Karty usług publicznych 4072
Działalność gospodarcza 27136
Ewidencja Ludności 41402
Finanse 33632
Oświata 14674
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 33481
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 46002
Urząd Stanu Cywilnego 37489
Pomoc socjalna 13789
MISJA 8816
Ponowne wykorzystywanie 6160
RODO 5627

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2585924
Redakcja biuletynu 4294
Mapa serwisu 3922
Statystyki 4105
Kanały RSS 3695
Kontakt 25584
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 3117
« powrót do poprzedniej strony