ˆ

Statystyki

Drukuj informację Statystyki serwisu

Statystyki serwisu

Menu górne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Strona główna 1

Menu przedmiotowe

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Preferencyjna sprzedaż węgla 106
ARCHIWUM BIP 2015 0
Sesje Rady Miejskiej w Trzcielu 34687
Aktualności 25742
Ogłoszenia o pracy 62833
Aktualne 21385
W toku 29993
Wyniki 88700
Zamówienia publiczne 609482
Aktualne 511173
W toku 477856
Wyniki 471674
Archiwalne 458498
Wyniki innych postępowań 422314
Plan postępowań o udzielenie zamówień na 2022 rok 11070
Przetargi 157949
Akty prawne 1956854
Oświadczenia majątkowe 711091
Rejestr informacji o środowisku 1194047
Ochrona Środowiska 24057
Urząd Miejski 24497
Godziny urzędowania 5530
Przyjęcie interesantów w sprawach skarg i wniosków 7744
Zadania Gminy 6659
Biura Urzędu 13751
Organy 7060
Burmistrz Trzciela 12578
Rada Miejska w Trzcielu 9809
Komisje 17079
Referaty 11326
Sołectwa 12224
Prawo lokalne 7802
Statut 30590
Regulamin Organizacyjny 20127
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Gminy Trzciel na lata 2016-2023 12368
Zagospodarowanie przestrzenne 8398
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Trzciel do roku 2028 6166
Gminny Program Rewitalizacji 4460
Miejscowe Plany ZP 1016
Ogłoszenia 471385
Obwieszczenia 397329
Budżet 6690
Informacje dotyczące budżetu 61931
Kwartalna informacja o wykonaniu budżetu gminy 20331
Sprawozdania Finansowe 4890
Informacje 22590
Petycje 4381
Jednostki organizacyjne 35056
Spółki prawa handlowego 5979
Informacje nieudostępnione w BIP 6643
Instrukcja korzystania z BIP 8924
REJESTR ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIĘCYCH W GMINIE TRZCIEL 981
Emisja Obligacji 30362
Wzory dokumentów 70345
Wnioski Gospodarka Przestrzenna i Budownictwo 5859
Elektroniczna Skrzynka Podawcza 9417
Karty usług publicznych 4348
Działalność gospodarcza 28480
Ewidencja Ludności 43870
Finanse 35766
Oświata 15371
Działalność Komunalna i Ochrona Środowiska 35168
Gospodarka nieruchomościami, drogi gminne, gosp. agroturystyczne 48369
Urząd Stanu Cywilnego 39775
Pomoc socjalna 14569
MISJA 9419
Ponowne wykorzystywanie 6463
RODO 6416
CYBERBEZPIECZEŃSTWO 339

Menu techniczne

Nazwa pozycji menu Liczba odwiedzin
Rejestr zmian 2865577
Redakcja biuletynu 4558
Mapa serwisu 4157
Statystyki 4307
Kanały RSS 3902
Kontakt 27365
Deklaracja Dostępności Cyfrowej 4080
« powrót do poprzedniej strony