ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Referaty

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

W skład Urzędu wchodzą następujące Referaty:

Zadania Referatu Organizacyjno - Administracyjnego:

- sprawy organizacyjno-gospodarcze,
- obsługa administracyjna Rady i jej komisji,
- prowadzenie spraw osobowych pracowników Urzędu,
- bezpieczeństwo i higiena pracy,
- prowadzenie rejestru działalności gospodarczej,
- sprawy obywatelskie,
- ochrona zdrowia,
- kultura i sztuka oraz kultura fizyczna, wypoczynek i rekreacja,
- obrona cywilna i sprawy wojskowe,
- ochrona informacji niejawnych.
 

Zadania Referatu Budżetu i Finansów:

- przygotowanie budżetu i jego realizacja,
- księgowość i sprawozdawczość,
- płace, kasa,
- ewidencja majątku gminy,
- podatki i księgowość podatkowa.
 

Zadania Refertu Gospodarki i Ochrony Środowiska:

- gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości,
- planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz nazwy miejscowości i
obiektów fizjograficznych,
- zarządzanie drogami gminnymi i ulicami miejskimi,
- ochrona środowiska i rolnictwo,
- rozwuj lokalny i promocja gminy,
- gospodarka komunalna i lokalowa.
 

Zadania Referatu Oświaty związane z zadaniami Gminy jako organu prowadzącego gminne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe:

- zakładanie, przekształcanie i likwidowanie gminnych jednostek oświatowych,
- kształtowanie sieci przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów,
- zapewnianie dzieciom do lat 6 rocznego przygotowania przedszkolnego,
- zapewnianie bezpłatnego transportu dzieci do i ze szkoły,
- obsługa ekonomiczno-finansowa gminnych jednostek oświatowych i nadzór nad nimi w tym zakresie,
- zatrudnianie dyrektorów tych jednostek jako pracowników – nauczycieli,
- zapewnienie dożywiania dzieci z rodzin najuboższych.
 

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego:

- rejestracja urodzin, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
- sporządzanie aktów stanu cywilnego i prowadzenie ksiąg stanu cywilnego,
- sporządzanie i wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
- przyjmowanie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
- wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Marcin Cichowski
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Marcin Cichowski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-17 23:07:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-17 23:12:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-27 15:38:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
4030 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »