ˆ

Archiwalne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji (w formacie RRRR-MM-DD)

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
Lp 1
Data ogłoszenia
2022-12-02
Termin składania ofert / wniosków
2022-12-14 12:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 155.5 KiB)
 • SWZ (PDF, 800.5 KiB)
 • SWZ - edytowalny (DOC, 510.5 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 195.7 KiB)
Lp 2
Data ogłoszenia
2022-10-11
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-20 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Przebudowa drogi gminnej w Chociszewie.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • załącznik nr 4 - PRZEDMIAR ROBÓT (DOCX, 21.6 KiB)
 • załącznik nr 5 - Projekt zagospodarowania terenu (PDF, 234.2 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 276.5 KiB)
 • wynik (PDF, 104.9 KiB)
Lp 3
Data ogłoszenia
2022-09-30
Termin składania ofert / wniosków
2022-10-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
„Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzciel.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 861.8 KiB)
 • SWZ - edycyjne (DOC, 606 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (DOCX, 49.9 KiB)
 • załącznik nr 9a do SWZ (PDF, 1.4 MiB)
 • załącznik nr 9b do SWZ (PDF, 186.3 KiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ (PDF, 5.7 MiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ (PDF, 918.3 KiB)
 • zawiadomienie o wyborze (PDF, 192.2 KiB)
Lp 4
Data ogłoszenia
2022-08-17
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 357.5 KiB)
 • wynik (PDF, 110.8 KiB)
Lp 5
Data ogłoszenia
2022-08-05
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 357.5 KiB)
Lp 6
Data ogłoszenia
2022-07-20
Termin składania ofert / wniosków
2022-08-04 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE - „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe - ogłoszenie (DOC, 95 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 349 KiB)
Lp 7
Data ogłoszenia
2022-07-01
Termin składania ofert / wniosków
2022-07-12 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
ZAPYTANIE OFERTOWE - OGŁOSZENIE „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Trzciel w 2022r.”
Status zamówienia
unieważniony
Załączniki
 • zapytanie ofertowe (PDF, 144.1 KiB)
 • zapytanie ofertowe - opis (DOC, 337 KiB)
 • zapytanie ofertowe - unieważnienie (PDF, 107.8 KiB)
Lp 8
Data ogłoszenia
2022-06-03
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-22 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane - Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Trzciel.
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 946.1 KiB)
 • SWZ edytowalny (DOC, 685.5 KiB)
 • załącznik nr 7 - dokumentacja projektowa (ZIP, 6.4 MiB)
 • załącznik nr 8 - STWiOR (PDF, 21.4 MiB)
 • załącznik nr 9 - przedmiar robót (PDF, 827.2 KiB)
 • wybor (PDF, 187.9 KiB)
Lp 9
Data ogłoszenia
2022-05-25
Termin składania ofert / wniosków
2022-06-10 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Sierczynku.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • SWZ (PDF, 948.5 KiB)
 • SWZ edytowalny (DOC, 692.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ - dokumentacja projektowa (ZIP, 289.8 KiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ - decyzja pozwolenia na budowę (PDF, 2.6 MiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ - STWiOR (DOC, 162.5 KiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ - przedmiar robót (PDF, 3.6 MiB)
 • wynik (PDF, 189.5 KiB)
Lp 10
Data ogłoszenia
2022-05-06
Termin składania ofert / wniosków
2022-05-25 13:00:00
Tytuł zamówienia publicznego
Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane „Modernizacja ujęcia wody w Łagowcu.”
Status zamówienia
rozstrzygnięty
Załączniki
 • ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 136.6 KiB)
 • SWZ (PDF, 942.2 KiB)
 • SWZ edytowalny (DOC, 690.5 KiB)
 • załącznik nr 8 do SWZ (ZIP, 11.8 MiB)
 • załącznik nr 9 do SWZ (ZIP, 4.3 MiB)
 • załącznik nr 10 do SWZ (PDF, 1.2 MiB)
 • załącznik nr 11 do SWZ (PDF, 2.6 MiB)
 • załącznik nr 12 do SWZ (PDF, 1 MiB)
 • załącznik nr 13 do SWZ (PDF, 2 MiB)
 • załącznik nr 14 do SWZ (PDF, 239.7 KiB)
 • załącznik nr 15 do SWZ (PDF, 216.4 KiB)
 • załącznik nr 16 do SWZ (PDF, 92.9 KiB)
 • wynik (PDF, 190.4 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji