ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

UCHWAŁA Nr XXIX/231/2013 w sprawie : zwrotu nieruchomości przejętej od Agencji Nieruchomości Rolnych

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2013-05-24 10:20:35 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

UCHWAŁA  Nr XXIX/231/2013
Rady Miejskiej w Trzcielu
z dnia 22 maja 2013 roku

w sprawie : zwrotu  nieruchomości przejętej od Agencji Nieruchomości   Rolnych
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt  9a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441 )  Rada  Miejska  w Trzcielu  uchwala,   co następuje :

§ 1 Wyraża  zgodę na zwrot Agencji Nieruchomości Rolnych,  nieruchomości położonej w Panowicach, oznaczonej nr 137/1 o powierzchni 0,3200 ha , przejętej z przeznaczeniem pod grzebowisko padliny.

§  2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§  3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Józef Pihan
 
« powrót do poprzedniej strony