ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Chociszewo

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2017-12-27 10:16:22 Informacja ogłoszona dnia 2017-12-27 10:16:27 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w  obrębie Chociszewo
 
       Na podstawie art. 17 pkt 9, 11, art. 18 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566) oraz uchwał Rady Miejskiej  w Trzcielu  Nr XXVIII/218/2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r.  i Nr XIII/96/2015 z dnia 17 grudnia 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, terenu w obrębie Chociszewo (zlokalizowanego przy kolei  i drodze powiatowej - w pobliżu autostrady A2) w dniach od 23 stycznia do 15 lutego  2018 r. w Urzędzie Miejskim w Trzcielu  ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel, pokój nr 8 w godzinach od 900 do 1500 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
     Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  rozwiązaniami odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8  w dniu 14 lutego 2017 r. o godz. 1200.
     Zgodnie z art. 18 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.  Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Trzciela z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 marca 2018 r., ustnie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej   . Uwaga powinna zawierać także oświadczenie osoby składającej uwagę dotyczące przetwarzania i udostępniania danych osobowych na potrzeby procedury sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 
OGŁOSZENIE
w sprawie przeprowadzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębie Chociszewo.
      Na podstawie art. 39, ust. 1, pkt 2, art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 poz. 1405 ze zm.) w powiązaniu z art. 17 pkt 9 i 11 ustawy dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zawiadamiam  o możliwości zapoznania się z ww projektem i prognozą oraz z dokonanymi opiniami i uzgodnieniami w terminach i miejscu powyżej określonym, oraz o możliwości składania uwag i wniosków do ww. dokumentu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Trzcielu w pokoju nr 8 w godz. od 900 do 1500.
       Zgodnie z art. 39  i art. 40  ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Zainteresowani, mogą składać uwagi i wnioski do ww. dokumentu w ramach przeprowadzanej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, w formie pisemnej, ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres . w terminie do 1 marca 2018 r., bez konieczności opatrywania ich  bezpiecznym podpisem elektronicznym o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej  (Dz. U. z 2013 r. poz. 1579).
 
      Właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Trzciela.
                         Burmistrz Trzciela
             Jarosław Kaczmarek
                       /-/
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: . Data wytworzenia informacji: 2017-12-27 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: . Data wprowadzenia do BIP 2017-12-27 10:16:22
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2017-12-27 10:16:27
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-01-24 14:39:29
Artykuł był wyświetlony: 240 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu