ˆ

Obwieszczenia

Drukuj informację

Szczegóły informacji

Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 49/21 w m. Trzciel-obręb 1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.

Data wprowadzenia informcji do BIP: 2018-04-06 13:11:39 Informacja ogłoszona dnia 2018-04-06 13:11:54 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6220.1.2018.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 
Burmistrz  Trzciela, zgodnie z art. 61 §1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.) oraz art. 73 ust.1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1405, 1566, 1999), oraz nawiązując do wniosku z dnia 05.03.2018 r. (d.w. 06.03.2018 r.) złożonego przez Pana Pawła Krychowiaka zam. Gaj Mały 34, 64-520 Obrzycko, działającego jako Pełnomocnik Operatora telefonii komórkowej P4 Sp. z o.o. z siedzibą ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa, zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na
 
budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 49/21 w m. Trzciel-obręb 1, gm. Trzciel, pow. międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Jednocześnie Burmistrz Trzciela zawiadamia, że pismem znak:GP.6220.1.2018.JG z dnia: 16.03.2018 r. zwrócił się do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z siedzibą ul. Jagiellończyka 13, 66-400 Gorzów Wlkp. oraz Lubuskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z siedzibą ul. Kazimierza Jagiellończyka 8 b,  66-400 Gorzów Wlkp. o opinię w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko.
 
Inwestorem jest P4 Sp. z o.o., ul. Taśmowa 7, 02-677 Warszawa
 
        Zgodnie z art. 73 ust 1  Kpa. strony postępowania administracyjnego mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Trzcielu, pokój nr 8, w godzinach urzędowania (tj. od poniedziałku do piątku) w godz. 7.30 – 15.30  w terminie 14 dni od daty publicznego ogłoszenia.
 
Burmistrz Trzciela wnosi o składanie uwag, wniosków lub zastrzeżeń w terminie 14 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia.
Wnioski, uwagi lub zastrzeżenia wnosić należy w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
                                                                                                    Burmistrz Trzciela
 
                                                                                       ( - )      Jarosław Kaczmarek
                                                                                                               

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyla informację: Burmistrz Trzciela Data wytworzenia informacji: 2018-04-06 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Burmistrz Trzciela Data wprowadzenia do BIP 2018-04-06 13:11:39
Wprowadził informację do BIP: Administrator Systemu Data udostępnienia informacji: 2018-04-06 13:11:54
Osoba, która zmieniła informację: Administrator Systemu Data ostatniej zmiany: 2018-04-06 13:11:54
Artykuł był wyświetlony: 130 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu