ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 190 w obrębie Lutol Mokry w gminie Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2023-03-15 13:44:19 przez Administrator Systemu

Akapit nr - brak tytułu

GP.6733.1.2023.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o zakończonym postępowaniu i wydanej decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Burmistrz Trzciela, zgodnie z art. 49, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z  2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.)  -                             
                                    zawiadamia, że zakończył postępowanie administracyjne,
prowadzone na wniosek Enea Operator Sp. z o.o. w imieniu której działa pełnomocnik                             Pan Piotr Krakowiak, i dnia  15.03.2023r. wydał decyzję nr 1/2023  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:  
budowie elektroenergetycznej sieci kablowej nn - 0,4 kV przewidzianej do realizacji na działce o nr ewid. 190 w obrębie Lutol Mokry w gminie Trzciel, powiat międzyrzecki, woj. lubuskie.
 
Stosownie do art. 73 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z wydaną decyzją udostępniane są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu (pokój nr 8) w godzinach pracy urzędu tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stronom w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenie i decyzji służą uprawnienia określone w art.111 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) - tj. uzupełnienia, odwołania, sprostowania i skargi.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) wnosi się na piśmie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu. Podania utrwalone w postaci elektronicznej wnosi się na adres do doręczeń elektronicznych. Jeżeli przepisy odrębne nie stanowią inaczej, podania wniesione na adres poczty elektronicznej organu administracji publicznej pozostawia się bez rozpoznania.
 
Burmistrz Trzciela informuje, że zawiadomienie stron o decyzjach i innych czynnościach organu następuje w formie publicznego obwieszczenia oraz poprzez udostępnienie pism w BIP na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Trzcielu – zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o p.z.p. (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 503 ze zm.).
 
                                                                                                                      
                                                                                                             Burmistrz Trzciela
 
                                                                                                      ( - )  Jarosław Kaczmarek

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony