ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
 • BIP
 • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Pobierz dane XMLAkt prawny: XLIV/348/2018Drukuj informacjęAkt prawny: XLIV/348/2018

Szczegóły informacji

XLIV/348/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XLIV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2018-09-13

Data podjęcia/podpisania: 2018-09-13

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn.zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2 i 9, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 494.860,00 zł, w tym:
 1. dochody bieżące zmniejsza się o 0,53 zł,
 2. dochody bieżące zwiększa się o 269.048,50 zł,
 3. dochody majątkowe zwiększa się o 225.812,03 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 494.860,00 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące zmniejsza się o 164.000,00 zł,
 2. wydatki bieżące zwiększa się o 237.776,00 zł,
 3. wydatki majątkowe zmniejsza się o 75.916,00 zł,
 4. wydatki majątkowe zwiększa się o 497.000,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. W Uchwale nr XXXVI/271/2017 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2018 rok, wprowadza się następujące zmiany:
 1. Załącznik nr 5 „Zestawienie planowanych dotacji z budżetu Gminy Trzciel na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
 2. Załącznik nr 7 „Wydatki z budżetu Gminy Trzciel w ramach Funduszu Sołeckiego na 2018 r.” otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów Gminy w wysokości        30.107.003,42 zł, w tym:
 1. dochody bieżące - 26.454.703,39 zł,
 2. dochody majątkowe - 3.652.300,03 zł.
§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków Gminy w wysokości        35.204.488,42 zł, w tym:
 1. wydatki bieżące - 25.523.111,42 zł,
 2. wydatki majątkowe - 9.681.377,00 zł.
 
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony