ˆ

Rejestr zmian

Pobierz dane XMLAkt prawny: 110/2016Drukuj informacjęAkt prawny: 110/2016

Szczegóły informacji

110/2016

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-02-24

Data podjęcia/podpisania: 2016-02-24

Tytuł aktu:

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok

Na podstawie:

                   Na podstawie art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 238 ze zmianami) oraz § 13 pkt. 2 Uchwały Nr XIII/82/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2016 rok, zarządzam co następuje:

Treść:

§ 1.  Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o 3.175.000,00 zł, w tym dochody  bieżące o 3.175.000,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.                                           
§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych  wydatków  budżetu o 3.175.000,00 zł, w tym:
  1. zmniejsza się wydatki  bieżące o 32.699,00 zł,
  2. zwiększa się wydatki bieżące o 3.207.699,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 22.923.654,76 zł, w tym:
  1. dochody bieżące - 22.793.163,76 zł,
  2. dochody majątkowe - 130.491,00 zł.
§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 24.457.273,76 zł, w tym:
  1. wydatki bieżące - 22.246.678,76 zł,
  2. wydatki majątkowe - 2.210.595,00 zł.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załączniki

« powrót do poprzedniej strony