ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XIX/133/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XIX

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-07-14

Data podjęcia/podpisania: 2016-07-14

Tytuł aktu:

w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6k ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016, poz. 250), Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:

Treść:

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej
w §2.  

§ 2.1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane  w sposób selektywny wynosi 8,00 złotych miesięcznie od mieszkańca.
2. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku, gdy odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane w wysokości 12,00 złotych miesięcznie od mieszkańca.

§ 3.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

§ 4. Traci moc Uchwała nr XXII/168/2012 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 25 października 2012r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-15 11:38:11
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-15 11:39:21
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-07-15 12:15:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1241 raz(y)