Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXIV/161/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2017 – 2026.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust.1 pkt.1, art. 229, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska w Trzcielu uchwala co następuje:

Treść:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Trzciel na lata 2017 – 2026, obejmującą:
1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, sposób finansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki,
2) przychody i rozchody budżetu, kwotę długu, relację kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2017-2026 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć do WPF, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. Uchyla się Uchwałę nr XIII/83/2015 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzciel na lata 2016-2024.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-11 15:55:12
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-11 15:56:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-02-22 11:25:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1096 raz(y)