Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

XXIV/169/2016

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: XXIV

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2016-12-30

Data podjęcia/podpisania: 2016-12-30

Tytuł aktu:

w sprawie: przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Trzciel”.

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446, z 2016r. poz. 1948) w związku z art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne. (t.j. Dz. U. z  2012 r. poz. 1059, z 2013 r. poz. 984, 1238, z 2014 r. poz. 457, 490, 900, 942, 1101, 1662, z 2015 r. poz. 151, 478, 942, 1618, 1893, 1960, 2365, z 2016 r. poz. 266, 925, 1052) postanawia się co następuje:

Treść:

§1. Rada Miejska w Trzcielu uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Trzciel zgodnie z wykonanym „Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzciel”, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2. Traci moc Uchwała Nr XXXIV/329/2002 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 13 września 2002 roku w sprawie: przyjęcia „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Trzciel”.
 
§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
 
§4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
      Województwa Lubuskiego.
 
 
Przewodniczący Rady Miejskiej
 
Jacek Marciniak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-12-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2017-01-13 12:03:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2017-01-13 12:27:28
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2017-01-13 12:36:28
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1268 raz(y)