Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

32/2015

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: 2015-02-27

Data podjęcia/podpisania: 2015-02-27

Tytuł aktu:

w sprawie: odwołania i powołania członków Rady Nadzorczej

Na podstawie:

Na podstawie: art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 45) oraz na podstawie art. 215 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030, z 2014 roku poz. 265) oraz § 20 ust. 1, § 21 ust. 1, § 31 ust. 1 pkt o) aktu założycielskiego Przedsiębiorstwa Ochrony Środowiska “MRÓWKA” Sp. z o.o.
Burmistrz Trzciela zarządza i uchwala co następuje:

Treść:

§1.
1. W związku z złożoną rezygnacją przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Danutę Nogaj – Górną odwołuję w/w osobę z Rady Nadzorczej i w to miejsce na Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuję Pana Roberta Jaszka, zam. Trzciel, ul. Armii Czerwonej 53.
2. W związku z złożoną rezygnacją przez Zastępczynię Przewodniczącej Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Krzyś odwołuję w/w osobę z Rady Nadzorczej i w to miejsce na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołuję Pana Marka Zaborowskiego zam. Międzyrzecz, ul. Łąkowa 25.
3. Odwołuję Członka Rady Nadzorczej Pana Artura Grabasa i w to miejsce na Członka Rady Nadzorczej powołuję Pana Michała Hatałę zam. Świebodzin, ul. Kościuszki 4.
§ 2.  Kadencja nowo powołanej Rady Nadzorczej trwa do dnia 26 czerwca 2017r.
 
§ 3. Ustala się zryczałtowane wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej za jeden miesiąc  płatne w terminie do 14 dni każdego następnego miesiąca w wysokości:
Przewodniczący Rady Nadzorczej – 800,00 zł
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 650,00 zł
Członek Rady Nadzorczej – 650,00 zł
§ 4. Obliguje się Radę Nadzorczą do co najmniej jednego posiedzenia w ciągu dwóch miesięcy.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 01 marca 2015r.
    Burmistrz Trzciela jako organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego reprezentujący cały kapitał zakładowy POŚ “Mrówka” Sp. z o.o. niniejszym oświadcza
i wyraża zgodę na podjęcie w/w uchwały w trybie art. 227 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych .
      
                                                                        
Burmistrz Trzciela
Jarosław Kaczmarek
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-02-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-02-12 12:55:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-02-12 12:57:00
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-02-17 10:16:36
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1742 raz(y)