Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

239/2018

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.

Rodzaj: Zarządzenie

Status: Obowiązujący

Sesja: Nie dotyczy

Kadencja: 2014-2018

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2018-10-04

Tytuł aktu:

W sprawie: powołania Gminnej Komisji stypendialnej

Na podstawie:

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. – o samorządzie gminnym (Dz.U.2018.994.t.j. zm. DzU.2018.1000.1349.1432) zarządza się:

Treść:

 
§ 1. Powołuję komisję funduszu zdrowotnego dla nauczycieli w składzie:
  1. Zygmunt Czarnecki
  2. Joanna Gwiazda
  3. Marta Ambroży
  4. Dominika Konieczna
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 49/2011 Burmistrza Trzciela z dnia 04 kwietnia 2011 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji stypendialnej.
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                       Z up. Burmistrza
 
                                                                                                          Jacek Ignorek
                                                                                                          Sekretarz Gminy
 

Załączniki