Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Akty prawne

Szczegóły informacji

II/15/2018

Rodzaj: Uchwała

Status: Obowiązujący

Sesja: II

Kadencja: 2018-2023

Data wejścia w życie: .

Data podjęcia/podpisania: 2018-12-19

Tytuł aktu:

w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Na podstawie:

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (t.j. Dz. U. z 2018 r. , poz. 994 ze zm. z 2018r. poz. 1000, 1349, 1432)  oraz art. 6k ust. 1 pkt.1, ust. 2a pkt.1 oraz ust.3  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2018 r. poz. 1454 ze zm. z 2018r. poz. 1629) Rada Miejska w Trzcielu uchwala, co następuje:
 

Treść:

§ 1. 1. W przypadku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dokonuje się wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi , określonej w art. 6j ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to jest: „w przypadku nieruchomości zamieszkałych, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”
2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust.1 w wysokości 16 zł miesięcznie od mieszkańca.
3. Ustala się wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie będą zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 30 zł miesięcznie od mieszkańca.  
§ 2. Traci moc uchwała nr XXII/168/2012  Rady Miejskiej w  Trzcielu z dnia 25 października 2012 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzciela.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego z mocą obowiązującą od dnia 01 lutego 2019 roku.
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
.
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2018-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
.
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2018-12-21 09:43:22
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2018-12-21 09:44:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-02-01 14:18:11
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
408 raz(y)