Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

ZGŁOSZENIE WYBUDOWANIA I PODŁĄCZENIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2012-04-19 01:14:20 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

ZGŁOSZENIE WYBUDOWANIA I PODŁĄCZENIA PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
WYMAGANE DOKUMENTY
    Wniosek
    Załączniki:
a) ksero zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę (do Starostwa Powiatowego)
b) mapa z wrysowanym schematem rozprowadzenia w terenie
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY
Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel
Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska
Złożenie dokumentów : parter, pokój nr 2
Odbiór dokumentów : parter pokój nr 13
Godziny obsługi interesantów: poniedziałek – piątek 7:30-15:30
TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Ustawowy 30 dni
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wpisanie do ewidencji.
OPŁATY
Bez opłat
TRYB ODWOŁAWCZY
Brak trybu odwoławczego.
DODATKOWE INFORMACJE
Osoba do kontaktu: Tomasz Suterski tel. (95) 74 31 408
PODSTAWA PRAWNA
Art.152 ust. 1 w związku z art. 378 ust.3 pkt.3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 poz. 627 ze zm.) załącznik do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia. (Dz.U. Nr 140 poz. 1585 z 2001 r.)