Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Rejestr zmian

Szczegóły informacji

Oferta na realizację zadania publicznego pn. Ekstremalny Bieg Przełajowy EXTREME DAY PANOWICE

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2019-01-30 14:48:59 przez Administrator Systemu, informacja należąca do archiwum

Akapit nr - brak tytułu

Trzciel, 30 stycznia 2019 roku
Znak sprawy: PG.525.4.2019.RKa
 
Dotyczy: oferty na realizację zadania publicznego
 
Na podstawie art. 19a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450, 650, 723, 1365), podaję do publicznej wiadomości ofertę złożoną przez Stowarzyszenie Panowice Nasze Miejsce na realizację zadania publicznego pn. Ekstremalny Bieg Przełajowy EXTREME DAY PANOWICE. Wszelkie uwagi dotyczące oferty można składać pisemnie na adres Urząd Miejski w Trzcielu, ul. Poznańska 22, 66-320 Trzciel lub pocztą elektroniczną na adres , w terminie do 7 lutego br.
 
Z up. Burmistrza Trzciela
Jacek Ignorek
Sekretarz Gminy

Załączniki