Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Miejski w Trzcielu
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Obwieszczenia

Szczegóły informacji

Zawiadomienie/ Obwieszczenie Burmistrza Trzciela o kontynuacji postępowania dla inwestycji polegającej na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, budowie linii kablowych SN, przebudowie istniejących stacji transformatorowych, przebudowie istniejących linii SN

Informacja ogłoszona dnia 2021-02-19 15:26:37 przez Administrator Systemu

Akapit nr 1 - brak tytułu

GP.6733.10.2020.JG
 
Zawiadomienie/ Obwieszczenie
Burmistrza  Trzciela o kontynuacji postępowania
 
Burmistrz Trzciela,  zgodnie z art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 256 ze zm.) oraz art. 53. ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r.     o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) zawiadamia, że po uchyleniu, decyzją znak: SKO.Go/420-WM/2101/20 z dnia 25.01.2021r., przez SKO w Gorzowie Wlkp. decyzji Burmistrza Trzciela nr 13/2020 z dnia 13.11.2020r. i skierowaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia oraz po korekcie i wykreśleniu, przez inwestora, z wniosku działek nr 412 i 143/1, kontynuuje postepowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15kV, budowie linii kablowych SN, przebudowie istniejących stacji transformatorowych, przebudowie istniejących linii SN ( wymiana stanowisk słupowych), demontażu istniejących linii SN napowietrznych i kablowych, posadowieniu złącza kablowego 15kV przewidzianej do realizacji na działkach o nr ewid. : 409, 410, 411, 407, 413, 414, 7, 433, 434, 451/2, 435, 826, 330/1, 278, 143/2, 143/3, 20/11, 132, 139/1, 138, 29, 28/1 w obrębie Brójce w gminie Trzciel 
 
Inwestor - Enea Operator Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań.
Pełnomocnik - Michał Kozyra
 
Stosownie do art. 73 ust. 1 kodeksu postępowania administracyjnego Burmistrz Trzciela zawiadamia, że akta sprawy wraz z nowym projektem decyzji udostępnione są w Urzędzie Miejskim w Trzcielu - Referat Gospodarki i Ochrony Środowiska – pokój nr 8, w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.
 
Stosownie do art. 63 kpa w terminie 7ni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia można wnosić podania do przedmiotowego postępowania. Brak czynnego udziału strony nie będzie przeszkodą w wydaniu decyzji.
 
Zgodnie z art. 63 § 1 k.p.a. podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) uwagi lub zastrzeżenia mogą być wnoszone w formie pisemnej, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 
 z  up.       Burmistrza  Trzciela
 ( - )      Robert Jaszka
Kierownik Referatu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Miasto Trzciel
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-02-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Burmistrz Trzciela
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-02-19 15:26:35
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Administrator Systemu
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-02-19 15:26:37
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Administrator Systemu
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-02-19 15:26:37
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
360 raz(y)